Χωρίς ψηφιακές δεξιότητες οι Έλληνες

Χωρίς ψηφιακές δεξιότητες οι Έλληνες Κύριο

Αρ. πρωτ.: 6080

Θεσσαλονίκη, 27 Φεβρουαρίου 2019

Προς Υπουργούς:
-Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Χωρίς ψηφιακές δεξιότητες οι Έλληνες»

Σε μια εποχή που εκφράσεις όπως τεχνολογική επανάσταση, εποχή της τεχνολογίας, ψηφιακή εποχή κατακλύζουν την καθημερινότητά μας, η πραγματικότητα αποκαλύπτεται δυσοίωνη για το επίπεδο του ψηφιακού μετασχηματισμού και το επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων των ενηλίκων στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νέας έκθεσης του ΟΟΣΑ με θέμα «Πώς είναι η ζωή στην ψηφιακή εποχή», αναφορικά με τους κινδύνους αλλά και τις ευκαιρίες που δίνονται στους κατοίκους των κρατών μελών την εποχή του διαδικτύου, η χώρα μας βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις.
Βασική παράμετρος της έρευνας είναι το κατά πόσο η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων, αλλά και κατά πόσο μπορεί την ίδια στιγμή να διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες και την περιθωριοποίηση όσων δεν έχουν την πρόσβαση σε αυτές ή τις κατάλληλες δεξιότητες. Παράλληλα ο ψηφιακός αναλφαβητισμός, αλλά και η έλλειψη κατάλληλων τεχνικών δεξιοτήτων φαίνεται να αποτελούν παράγοντες που μπορεί να συμβάλουν στην ανεργία, τη δημιουργία ψυχολογικών προβλημάτων, αλλά και πιθανή παραβίαση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.
Η χώρα μας κατατάσσεται ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ με τις χαμηλότερες ψηφιακές δεξιότητες του ενήλικου πληθυσμού μαζί με την Πολωνία, την Τσεχία, τη Λετονία, τη Σλοβακία και το Ισραήλ.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας στην Ελλάδα η πρόσβαση και η χρήση του διαδικτύου και οι online δραστηριότητες βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τις άλλες χώρες. Την ίδια στιγμή το επίπεδο ψηφιακής ανισότητας στη χρήση του διαδικτύου στην Ελλάδα είναι από τα υψηλότερα ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ που συμμετείχαν στην έρευνα.
Οι χαμηλές δεξιότητες του ενήλικου πληθυσμού στην Ελλάδα συνδέεται και με τη δυνατότητα πρόσβασης των μαθητών στα σχολεία σε ψηφιακά μέσα, που βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

-Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβούν τα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να ενισχυθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός στη χώρα μας και να καλλιεργηθούν οι ψηφιακές δεξιότητες του ενήλικου πληθυσμού;

-Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας για τη βελτίωση των μαθητών στην πρόσβαση στην ψηφιακή τεχνολογία και την κατάλληλη εκπαίδευσή τους;