Στο στόχαστρο της Κυβέρνησης τα σχολικά βιβλία και η ιστορία της Μακεδονίας

Στο στόχαστρο της Κυβέρνησης τα σχολικά βιβλία και η ιστορία της Μακεδονίας Κύριο

Αρ. πρωτ.: 6046

Θεσσαλονίκη, 25 Φεβρουαρίου 2019

Προς Υπουργούς
- Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
- Εξωτερικών

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Στο στόχαστρο της Κυβέρνησης τα σχολικά βιβλία και η ιστορία της Μακεδονίας»

Την ώρα που το Υπουργείο Εξωτερικών των Σκοπίων επισήμως δίνει οδηγίες για τη χρήση του όρου «Μακεδονία» διευκρινίζοντας ότι ο όρος «βόρεια» δεν είναι απαραίτητος και μπορεί να παραλείπεται αφήνοντας χώρο στη «μακεδονική γλώσσα, εθνική ταυτότητα, ιστορία», η Ελληνική Κυβέρνηση όχι απλώς δεν απαντάει, αλλά συνεχίζει τις παλινωδίες εις βάρος της ιστορίας μας.
Ένα κομβικό σημείο της επιζήμιας για τη χώρα μας διαπραγμάτευσης της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με τη Συμφωνία των Πρεσπών είναι η δέσμευση αμφότερων πλευρών για απαλοιφή τυχόν αλυτρωτικών αναφορών από τα σχολικά βιβλία και εγχειρίδια.
Ο ίδιος ο επικεφαλής της ελληνικής πλευράς της Μεικτής Διεπιστημονικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων κάνει λόγο για «αλυτρωτικές και αναθεωρητικές αναφορές που περιέχονται στα σχολικά εγχειρίδια» που πρέπει να αλλάξουν άμεσα με «ταχείες διαδικασίες ως προς τις υποχρεώσεις που προκύπτουν για τη χώρα μας από τη Διεθνή Συμφωνία».
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αντίστοιχη περίπτωση του τι έγινε στα σχολικά βιβλία Ελλάδας και Αλβανίας, όταν το 2004 στο πλαίσιο της ελληνοαλβανικής φιλίας και συμφωνιών μεταξύ των δύο χωρών το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας αφαίρεσε από τα σχολικά βιβλία της ιστορίας και της γεωγραφίας κάθε αναφορά σε Βόρειο Ήπειρο και Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό.
Ωστόσο, 15 χρόνια τώρα φαίνεται ότι πρόκειται για μία μονόπλευρη κίνηση που έχει προχωρήσει μόνο από την ελληνική πλευρά, καθώς δεν έχουν υπάρξει στο μεταξύ αντίστοιχες ενέργειες από την πλευρά του αλβανικού Υπουργείου Παιδείας. Είναι ενδεικτικό ότι στα αλβανικά σχολικά βιβλία υπάρχουν χάρτες της «Μεγάλης Αλβανίας» με αναφορές για «αλβανικές περιοχές στην Ελλάδα» εννοώντας τη νότιο Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία. Και όλα αυτά όταν στα βιβλία της ιστορίας της Αλβανίας αναφέρεται ότι η Πρεσβευτική Διάσκεψη του Λονδίνου το 1913 μοίρασε ιστορικά «αλβανικά εδάφη» στην Ελλάδα, τη Σερβία και το Μαυροβούνιο.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

-Σε τι ενέργειες έχει προβεί το αρμόδιο Υπουργείο Εξωτερικών αναφορικά με τις οδηγίες που εξέδωσε το ΥΠΕΞ των Σκοπίων για τη χρήση του όρου «Μακεδονία» και τη μη χρήση του επιθέτου «Βόρεια»;

-Υπάρχουν σύμφωνα με τις ηγεσίες των αρμόδιων Υπουργείων στα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια αλυτρωτικές αναφορές και ναι ποιες είναι αυτές τις οποίες είναι αυτές;

-Με ποιους τρόπους ελέγχουν τα αρμόδια Υπουργεία τις ενέργειες που έχουν σημειωθεί όλα αυτά τα χρόνια στην αντίστοιχη περίπτωση των σχολικών βιβλίων μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας και πώς διασφαλίζουν την τήρηση των συμφωνηθέντων και την προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων;