Υπολειτουργούν οι Λιμενικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί σε όλη τη χώρα

Υπολειτουργούν οι Λιμενικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί σε όλη τη χώρα Κύριο

Αρ. πρωτ.: 5833

Θεσσαλονίκη, 19 Φεβρουαρίου 2019

Προς Υπουργούς:
-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
-Προστασίας του Πολίτη

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Υπολειτουργούν οι Λιμενικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί σε όλη τη χώρα»

Η χώρα μας κατέχει την 9η θέση σε παγκόσμια κατάταξη ανάμεσα στις χώρες με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή με 15.147 χλμ συνολικής έκτασης. Ωστόσο, σε όλη τη χώρα λειτουργούν μόλις έξι Λιμενικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί σε Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηγουμενίτσα, Ηράκλειο και Καβάλα και μάλιστα με πολλά καταγεγραμμένα προβλήματα.
Οι Λιμενικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί έχουν την ευθύνη για την πυρασφάλεια των λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων, αλλά και για την αντιμετώπιση πυρκαγιών και εισροών υδάτων σε πλοία ελλιμενισμένα ή στην περιοχή ευθύνης του λιμένα, αλλά και για την παροχή βοήθειας σε άτομα που κινδυνεύουν στη θάλασσα.
Τα προβλήματα εντοπίζονται τόσο σε σχέση με την έλλειψη προσωπικού όσο και υποδομών και υλικοτεχνικής υποστήριξης δημιουργώντας σωρεία λειτουργικών ζητημάτων. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι σχετικές προσλήψεις αξιωματικών ειδικών καθηκόντων δεν έχουν πραγματοποιηθεί από το 2006 έως και σήμερα.
Η απουσία κονδυλίων έχει ως αποτέλεσμα να σημειώνεται αδυναμία στη συντήρηση και την επισκευή των πυροσβεστικών πλοιαρίων με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφαλή και έγκαιρη παρέμβαση όταν χρειάζεται. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του σταθμού της Καβάλας που δεν διαθέτει καν πυροσβεστικό πλοιάριο με αποτέλεσμα επί της ουσίας να μην μπορεί να λειτουργήσει ο σταθμός. Στον αντίστοιχο Λιμενικό Πυροσβεστικό Σταθμό στην Πάτρα λόγω έλλειψης προσωπικού δεν μπορεί να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός πληρώματος για την έξοδο του πλοιαρίου, οπότε πρέπει να κληθεί σε επιφυλακή το προσωπικό που είναι εκτός υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος στην ανταπόκριση των περιστατικών.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

-Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβούν τα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να ενισχυθούν τόσο σε επίπεδο προσωπικού όσο και υλικοτεχνικών υποδομών οι Λιμενικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί σε όλη τη χώρα;

-Προβλέπεται το αρμόδιο Υπουργείο να προχωρήσει στη στελέχωση των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών σε όλη τη χώρα για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους;