Καταβολή του ΛΕΠΕΤΕ στους συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας

Καταβολή του ΛΕΠΕΤΕ στους συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας Κύριο

Αρ. πρωτ.: 5589

Θεσσαλονίκη, 12 Φεβρουαρίου 2019

Προς Υπουργούς:
-Οικονομικών
-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Καταβολή του ΛΕΠΕΤΕ στους συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας»

Σε αδιέξοδο βρίσκονται για περισσότερο από ένα χρόνο τώρα περίπου 17.200 συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπεζας, καθώς δεν τους καταβάλλεται η μετεργασιακή παροχή Πρόγραμμα Ιδιωτικής Ασφάλισης (Λογαριασμός Ειδικού Σκοπού Λ.Ε.Π. ΕΤΕ), που αναδράμει από το 1949 και είναι προϊόν διμερούς συμφωνίας μεταξύ της διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας και των εργαζομένων της.
Πρόκειται για μια συμφωνία με βάση την οποία συστάθηκε ένας λογαριασμός συγκέντρωσης περιουσίας, με την επωνυμία Λογαριασμός Επικουρικής Παροχής ΕΤΕ, ο οποίος διέπεται από έναν Κανονισμό, στον οποίο το μόνο όργανο που έχει δικαιοδοσία να εγκρίνει και να αποφασίσει είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ.
Το ότι πρόκειται για έναν λογαριασμό ειδικού σκοπού αποδεικνύεται από το γεγονός ότι όταν τα έτη 2012 και 2015 εντάχθηκαν όλα τα υφιστάμενα Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.), ο ΛΕΠΕΤΕ δεν συμπεριλήφθηκε σε αυτά.
Πρόκειται ουσιαστικά για έναν μετεργασιακό μισθό στους εργαζομένους, μετά την έξοδό τους από την ενεργό υπηρεσία με το ύψος του να καθορίζεται στον κανονισμό λειτουργίας του ΛΕΠΕΤΕ. Τα έσοδα του λογαριασμού προέρχονται από τις εισφορές των εργαζομένων (3,5%) και του εργοδότη (9%) επί του συνόλου των αποδοχών του εργαζόμενου υπαλλήλου, αποδεικνύοντας τη διμερή σχέση.
Το ζήτημα έχει φτάσει μέχρι και στον Επίτροπο Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος γνωμοδότησε ότι «το εν λόγω ζήτημα αφορά ιδιωτική ρύθμιση μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας και των υπαλλήλων της, και όχι δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης».

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

-Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβούν άμεσα τα αρμόδια Υπουργεία, ώστε να καταβληθούν οι οφειλές 13 μηνών της μετεργασιακής αυτής παροχής στους δικαιούχους συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας;

-Επιβεβαιώνει το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας πιθανή νομοθετική ρύθμιση για την αναγκαστική υπαγωγή του ΛΕΠΕΤΕ στο ΕΤΕΑΕΠ, ενώ δεν έχει καταβληθεί ούτε ένα ευρώ εισφορά/συνεισφορά στον συγκεκριμένο φορέα;