Αλλαγές στη μοριοδότηση κατόχων τίτλων πανελληνίων σχολικών πρωταθλημάτων

Αλλαγές στη μοριοδότηση κατόχων τίτλων πανελληνίων σχολικών πρωταθλημάτων Κύριο

Αρ. πρωτ.: 5504

Θεσσαλονίκη, 8 Φεβρουαρίου 2019

Προς Υπουργό:
-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Αλλαγές στη μοριοδότηση κατόχων τίτλων πανελληνίων σχολικών πρωταθλημάτων»

Με τον πρόσφατο νόμο 4589 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13 Α'/29.01.2019) του αρμόδιου Υπουργείου αλλάζει το ποσοστό μοριοδότησης για τους κατόχους τίτλων πανελληνίων σχολικών πρωταθλημάτων και μάλιστα με έναρξη ισχύος από τις επικείμενες πανελλαδικές εξετάσεις 2018-2019.
Πρόκειται για κατάφορη αδικία απέναντι στα παιδιά που υπηρετούν χρόνια τον αθλητισμό και έχουν κάνει τόσες θυσίες όλα τα προηγούμενα μαθητικά χρόνια συνδυάζοντας τις αθλητικές με τις σχολικές τους υποχρεώσεις, σχεδόν τρεις μήνες πριν από τις κρίσιμες πανελλαδικές εξετάσεις, να αλλάζουν τα δεδομένα και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα κριθεί η εισαγωγή τους ή μη στην ανώτατη εκπαίδευση.
Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6 επέρχεται μια «τριπλή» μείωση των προσαυξήσεων, δηλαδή:
(α) για να εισαχθούν διακριθέντες αθλητές/διακριθείσες αθλήτριες (είτε σε ΤΕΦΑΑ, είτε σε άλλη Σχολή) θα πρέπει η βαθμολογία τους με την εκάστοτε διδόμενη προσαύξηση να είναι ίση με το 100% των μορίων του τελευταίου εισαχθέντος στην οικεία σχολή. Μέχρι τώρα αρκούσε να είναι ίση με το 90% των μορίων του τελευταίου εισαχθέντος.
(β) οι προσαυξήσεις που δίνονται για τις νίκες σε Πανελλήνιους Μαθητικούς-Σχολικούς Αγώνες υπακούουν πλέον στα νέα, μειωμένα ποσοστά 8%, 6% και 4% αντί των μέχρι τώρα ισχυόντων 10%, 8% και 7% αντιστοίχως – όταν πρόκειται για εισαγωγή σε άλλη Σχολή (ενώ για τα ΤΕΦΑΑ η προσαύξηση παραμένει ως είχε, στο 20%). Αυτή είναι και η μοναδική μείωση ποσοστών σε όλο το σύστημα των προσαυξήσεων, και αναφέρεται μόνον στους Πανελλήνιους Μαθητικούς-Σχολικούς Αγώνες.
(γ) καθιερώνεται πλέον η προσαύξηση του αριθμού εισακτέων σε ΤΕΦΑΑ σε ποσοστό 3%, ενώ με παλαιότερη μεταβατική διάταξη είχε φτάσει το 4,5%.
Αυτό, όμως, που είναι μείζονος σημασίας στην προκειμένη περίπτωση είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με το σημείο δ) της § 6, που αναφέρεται στην έναρξη ισχύος των νέων ρυθμίσεων, είναι η ισοπεδωτική εφαρμογή του από τις εξετάσεις της περιόδου 2018-2019, γεγονός που προκαλεί άνιση μεταχείριση μεταξύ υποψηφίων που πέτυχαν τις ίδιες νίκες στους ίδιους αγώνες, αλλά έτυχε να δώσουν εξετάσεις σε διαφορετικές σχολικές χρονιές.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Προβλέπεται το αρμόδιο Υπουργείο να προχωρήσει άμεσα σε σχετική νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να ισχύσουν οι αλλαγές αυτές τουλάχιστον από το επόμενο σχολικό έτος 2019-2020 και όχι τρεις μήνες πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2018-2019;

-Για ποιους λόγους η μοναδική μείωση ποσοστών σε όλο το σύστημα των προσαυξήσεων αναφέρεται μόνον στους Πανελλήνιους Μαθητικούς-Σχολικούς Αγώνες;