Άρνηση παραλαβής από τον ΕΟΠΠΥ Θεσσαλονίκης δικαιολογητικών ασφαλισμένων για αγορά γυαλιών οράσεως και μη πληρωμή τους

Άρνηση παραλαβής από τον ΕΟΠΠΥ Θεσσαλονίκης δικαιολογητικών ασφαλισμένων για αγορά γυαλιών οράσεως και μη πληρωμή τους Κύριο

Αρ. πρωτ.: 5245

Θεσσαλονίκη, 1 Φεβρουαρίου 2019

Προς Υπουργό Υγείας

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Άρνηση παραλαβής από τον ΕΟΠΠΥ Θεσσαλονίκης δικαιολογητικών ασφαλισμένων για αγορά γυαλιών οράσεως και μη πληρωμή τους»

Μία σειρά από σοβαρά προβλήματα προκαλούνται από την άρνηση παραλαβής από τον ΕΟΠΠΥ Θεσσαλονίκης και Ανατολικής Θεσσαλονίκης των δικαιολογητικών ασφαλισμένων για αγορά γυαλιών οράσεως και η μη πληρωμή τους σύμφωνα με καταγγελίες του Συλλόγου Οπτικών και Οπτομετρών Βορείου Ελλάδος.
Πιο συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΠΥ) Θεσσαλονίκης και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΠΥ) Ανατολικής Θεσσαλονίκης αρνείται να παραλάβει τα δικαιολογητικά των ασφαλισμένων για αγορά γυαλών οράσεως σε εφαρμογή αποφάσεως του ΕΟΠΠΥ.
Από 01-01-2019 οι υπηρεσίες του ΕΟΠΠΥ Θεσσαλονίκης δεν παραλαμβάνουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από μη συμβληθέντες παρόχους, αποκλείοντας ασφαλισμένους από την παροχή των 100 ευρώ, που δικαιούνται ανά τετραετία κατά παράβαση, καθώς αρνούνται να εφαρμόσουν την παράγραφο του άρθρου 4 επιλεκτικά σε ορισμένες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.
Η αναταραχή που έχει δημιουργηθεί στην εκτέλεση των συμβάσεων από τους δικαιούχους, λόγω ανυπαρξίας συμβάσεων παρόχων υγείας (καταστήματα οπτικών) δημιουργεί πλείστα προβλήματα σε όποιον επιθυμεί να προμηθευθεί γυαλιά.
Πρόκειται για μία τακτική που δημιουργεί σειρά προβλημάτων τόσο για τους ασφαλισμένους και δικαιούχους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες οπτικούς σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, καθώς σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία για όλους οι μεν ασφαλισμένοι χάνουν τις επιδοτήσεις που δικαιούνται, οι δε επαγγελματίες χάνουν πελάτες και ζημιώνονται οι επιχειρήσεις τους

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να ομαλοποιηθεί η παραλαβή των δικαιολογητικών ασφαλισμένων για αγορά γυαλών οράσεως και να ξεκινήσουν οι πληρωμές των προβλεπόμενων παροχών από τον ΕΟΠΠΥ Θεσσαλονίκης και Ανατολικής Θεσσαλονίκης;