«Ποσότητες ουρανίου στο νερό της κοινότητας Νυμφόπετρας στη Θεσσαλονίκη»

«Ποσότητες ουρανίου στο νερό της κοινότητας Νυμφόπετρας στη Θεσσαλονίκη» Κύριο

Αρ. πρωτ.: 4964

Θεσσαλονίκη, 22 Ιανουαρίου 2019

Προς:

-Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
-Υπουργό Υγείας

ΕΡΩΤΗΣΗ
«Ποσότητες ουρανίου στο νερό της κοινότητας Νυμφόπετρας στη Θεσσαλονίκη»

Αυξημένες ποσότητες ουρανίου εντοπίστηκαν στην περιοχή της κοινότητας Νυμφόπετρας στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα το νερό να έχει κριθεί ως ακατάλληλο για πόση και μαγείρεμα εξαιτίας του ραδιενεργού στοιχείου.
Εύλογα οι περίπου 500 κάτοικοι της περιοχής είναι ανάστατοι, ενώ ο δήμαρχος του δήμου Βόλβης, κ. Διαμαντής Λιάμας, προχώρησε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να βρει «καθαρή» γεώτρηση η οποία θα τροφοδοτήσει τα σπίτια με πόσιμο νερό. Αυτή εντοπίστηκε στο χωριό Προφήτης και αμέσως ξεκίνησε τη διαδικασία αδειοδότησης προκειμένου να μεταφέρει πόσιμο νερό σε μια απόσταση έξι χιλιομέτρων.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η παρουσία ουρανίου οφείλεται σε μετατόπιση του υδροφόρου ορίζοντα, με αποτέλεσμα τα νερά της Νυμφόπετρας να περνούν από πετρώματα που έχουν το ραδιενεργό στοιχείο.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

- Με ποιους τρόπους θα στηριχθούν οι προσπάθειες της δημοτικής αρχής του δήμου Βόλβης ώστε να φτάσει σύντομα «καθαρό» νερό στις βρύσες των σπιτιών της κοινότητας Νυμφόπετρας;
- Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες αδειοδότησης της γεώτρησης;
- Έχουν δρομολογηθεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ερευνηθούν τα αίτια που ευθύνονται για την παρουσία του ραδιενεργού στοιχείου στο νερό της κοινότητας Νυμφόπετρας;
- Θα γίνουν σχετικές αναλύσεις και σε άλλες περιοχές του δήμου Βόλβης;