Μέτρα για την καταβολή των συντάξεων των Ελλήνων του Πόντου από τη Ρωσία

Μέτρα για την καταβολή των συντάξεων των Ελλήνων του Πόντου από τη Ρωσία Κύριο

Αρ. πρωτ.: 4881

Θεσσαλονίκη, 16 Ιανουαρίου 2019

Προς Υπουργό
-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Μέτρα για την καταβολή των συντάξεων των Ελλήνων του Πόντου από τη Ρωσία»

Το θέμα των συντάξεων των Ελλήνων του Πόντου από τη Ρωσία είναι ένα ζήτημα που αποτελεί ακόμα και σήμερα εκκρεμή υπόθεση, καθώς η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες σε επίπεδο διμερών σχέσεων των δύο χωρών.
Παρά το γεγονός ότι από τον Ιούνιο του 1993 η Ρωσία έχει υιοθετήσει σχετικό νόμο για την απόδοση των συντάξεων σε πρώην πολίτες της που διαμένουν στο εξωτερικό, μέχρι και σήμερα, οι Έλληνες του Πόντου που ζουν στη χώρα μας δεν λαμβάνουν τις συντάξεις τους.
Η μη απόδοση των συντάξεων και η μη αναγνώριση των ετών προϋπηρεσίας στην εν λόγω κατηγορία πληθυσμού, προκαλεί επιπλέον δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα δεκάδων χιλιάδων οικογενειών Ελλήνων του Πόντου που ζουν στη χώρα μας και έχουν εργασθεί στο παρελθόν σκληρά, χωρίς όμως να τους αναγνωρίζεται.

Κατόπιν τούτων ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

-Γιατί ενώ υπάρχει το νομικό πλαίσιο στη Ρωσία, μέχρι και σήμερα δεν καταβάλλονται οι συντάξεις στους δικαιούχους Έλληνες του Πόντου, που έχουν εργασθεί στο παρελθόν στη Ρωσία και ζουν πλέον στη χώρα μας;

-Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες και να καταβάλλονται οι συντάξεις των Ελλήνων του Πόντου από το ρωσικό κράτος;