Τουρκικές μηχανότρατες ψαρεύουν στα ελληνικά νερά

Τουρκικές μηχανότρατες ψαρεύουν στα ελληνικά νερά Κύριο

Αρ. πρωτ.: 4203

Θεσσαλονίκη, 11 Δεκεμβρίου 2018

Προς τους Υπουργούς
-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Τουρκικές μηχανότρατες ψαρεύουν στα ελληνικά νερά»

Σε πολλά επίπεδα φαίνεται ότι ξεδιπλώνεται η τουρκική προκλητικότητα, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα που φέρνουν στη δημοσιότητα στοιχεία του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος τους τελευταίους μήνες συνεχή είναι τα περιστατικά κατά τα οποία τουρκικές μηχανότρατες ψαρεύουν στα ελληνικά νερά, αγνοώντας όλους τους κανόνες τόσο σε ό,τι αφορά στα χωρικά ύδατα όσο και τις απαγορεύσεις που ισχύουν για τον κλάδο της αλιείας και την προστασία των αλιευμάτων.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τα περιστατικά αυτά σημειώνονται ακόμα και σε περίοδο που τα ελληνικά αλιευτικά απαγορεύεται να ψαρεύουν και οι Έλληνες αλιείς της περιοχής με δυσκολία επιβιώνουν ψαρεύοντας τα ήδη υπεραλιευμένα ιχθυαποθέματα.
Οι τουρκικές μηχανότρατες φαίνεται να δρουν ανενόχλητες, καθώς έχουν εντοπισθεί να προσεγγίζουν τα ελληνικά νησιά ακόμα και σε απόσταση 100 μέτρων, παραβιάζοντας σαφώς την οριογραμμή. Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταγραφεί από το ερευνητικό σκάφος του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος οι παραβιάσεις γίνονται όχι μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι τουρκικές μηχανότρατες μπορεί να παραμένουν ακόμα και για μήνες στα ελληνικά νερά και επιστρέφουν στην Τουρκία μόνο όταν πρόκειται να εκφορτώσουν την ψαριά τους. Πρόκειται για μία πρακτική που επηρεάζει τους φυσικούς πόρους της χώρας και προκαλεί καταστροφή των αλιευμάτων και αλιευτικών πεδίων.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

-Επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα και αφορούν στις συνεχείς παραβιάσεις των ελληνικών υδάτων και αλιεύσεων των φυσικών πόρων της χώρας μας από τουρκικές μηχανότρατες;

-Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τον σεβασμό και την τήρηση των ορίων της οριογραμμής από τις τουρκικές μηχανότρατες;

-Σε τι ενέργειες σκοπεύει να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την προστασία των υπεραλιευμένων ιχθυαποθεμάτων και των Ελλήνων αλιέων που πλήττονται από αυτές τις πρακτικές;