«Χωρίς ξεκάθαρο νομοθετικό πλαίσιο η λειτουργία ενεχυροδανειστηρίων στην Ελλάδα»

«Χωρίς ξεκάθαρο νομοθετικό πλαίσιο η λειτουργία ενεχυροδανειστηρίων στην Ελλάδα» Κύριο

Αρ. πρωτ.: 4039/5.12.2018

Θεσσαλονίκη, 05 Δεκεμβρίου 2018

Προς:

-Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΕΡΩΤΗΣΗ
«Χωρίς ξεκάθαρο νομοθετικό πλαίσιο η λειτουργία ενεχυροδανειστηρίων στην Ελλάδα»

Χωρίς ξεκάθαρο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργούν τα ενεχυροδανειστήρια στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από τα δημοσιεύματα του Τύπου που ακολούθησαν τις αποκαλύψεις για τη σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην πρόσφατη πολύκροτη υπόθεση λαθρεμπορίας χρυσού.
Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ενώ εξαιτίας της οικονομικής κρίσης τα ανταλλακτήρια πολύτιμων μετάλλων, χρυσού, αργυρών προϊόντων και οικοσυσκευής αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο (μόνο την πρώτη διετία της κρίσης, τα έτη 2010-2012, άνοιξαν τουλάχιστον 947 επιχειρήσεις ή υποκαταστήματα σύμφωνα με τα στοιχεία Μητρώου Φορολογούμενων), εν τούτοις η Πολιτεία δεν εποπτεύει με επάρκεια το συγκεκριμένο επάγγελμα.
Για παράδειγμα αντί οι σχετικές άδειες λειτουργίας να δίνονται από το αρμόδιο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, μέσω ενός αυστηρού κανονιστικού νομοθετικού πλαισίου, η λειτουργία των ενεχυροδανειστηρίων διέπεται από απόφαση (5Α/2011) του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. που έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ το Σεπτέμβριο του 2011. Συνοπτικά αυτή ορίζει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να εκδοθεί άδεια ασκήσεως του συγκεκριμένου επαγγέλματος ο αιτών πρέπει να έχει συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει «καταδικαστεί αμετάκλητα» σε οποιαδήποτε ποινή για μια σειρά αδικημάτων όπως είναι για παράδειγμα η ανυποταξία, η λιποταξία, η παραχάραξη, η υπεξαίρεση, η δωροδοκία και η διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Μάλιστα, σε όσους είχε χορηγηθεί άδεια πριν την 01 Σεπτεμβρίου 2011, η άδεια διατηρήθηκε σε ισχύ.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Προτίθεται να επανεξετάσει και να αυστηροποιήσει το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των ενεχυροδανειστηρίων στην Ελλάδα;
- Πόσα περιστατικά παραβατικότητας έχουν καταγράψει στα συγκεκριμένα καταστήματα τα ειδικά κλιμάκια του ΣΔΟΕ που πραγματοποιούν ελέγχους;
- Πόσα ενεχυροδανειστήρια λειτουργούν σήμερα σε όλη την Ελληνική επικράτεια;
- Πόσες καταγγελίες έχουν γίνει στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή;