Εκκρεμούν οι αποπληρωμές του ΛΑΕΚ 0,24% ετών 2015, 2016, 2017

Εκκρεμούν οι αποπληρωμές του ΛΑΕΚ 0,24% ετών 2015, 2016, 2017 Κύριο

Αρ. πρωτ.: 3137

Θεσσαλονίκη, 7 Νοεμβρίου 2018

Προς την Υπουργό
-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Εκκρεμούν οι αποπληρωμές του ΛΑΕΚ 0,24% ετών 2015, 2016, 2017»

Ένας φαύλος κύκλος ανεργίας και περαιτέρω κλεισίματος επιχειρήσεων δημιουργείται από την πολιτική τακτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Μοναδικό μέλημα της Κυβέρνησης φαίνεται ότι είναι η δημιουργία πλασματικών πλεονασμάτων συσσωρεύοντας χρέη και οφειλές του δημοσίου προς τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Στο πλαίσιο αυτό η Κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει εδώ και τρία χρόνια στις αποπληρωμές των Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ για τα έτη 2015, 2016 και 2017.
Η πολιτική αυτή έχει ως αποτέλεσμα οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι εκπαιδευτικοί φορείς που συμμετείχαν να οδηγούνται σχεδόν τιμωρητικά σε οικονομικό αδιέξοδο, καθώς δεν μπορούν να ανταποκριθούν με τη σειρά τους στις δικές τους οικονομικές υποχρεώσεις, δημιουργώντας συσσωρευτικά χρέη.
Η κατάσταση έχει φτάσει σχεδόν στο απροχώρητο για πολλούς από τους επαγγελματίες που βρίσκονται σε οριακό σημείο, ενώ ανησυχούν ότι εάν δεν καταβληθούν άμεσα οι αποπληρωμές των προγραμμάτων ΛΑΕΚ ελλοχεύει ο κίνδυνος στο άμεσο μέλλον να απωλέσουν του δικαιώματος ασφαλιστικής ενημερότητας με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους.

Κατόπιν τούτων ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

-Για ποιους λόγους δεν έχουν προχωρήσει οι εξοφλήσεις των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 0,24% για τα έτη 2015, 2016, 2017 και ποιο είναι το συνολικό ποσό των οφειλών;

-Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να ξεκινήσουν οι αποπληρωμές του ΛΑΕΚ 0,24% και να μην ανοίξει ακόμα περισσότερο η λίστα των επιχειρήσεων που κλείνουν και των ανέργων;