«Μεγαλώνουν οι λίστες αναμονής για τις μεταμοσχεύσεις»

«Μεγαλώνουν οι λίστες αναμονής για τις μεταμοσχεύσεις» Κύριο

Αρ. πρωτ.: 2992/02.11.2018

Θεσσαλονίκη 2 Νοεμβρίου 2018

Προς Υπουργό:
-Υγείας

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Μεγαλώνουν οι λίστες αναμονής για τις μεταμοσχεύσεις»

Τεράστιες είναι οι λίστες αναμονής των ατόμων που περιμένουν για μεταμόσχευση με τα διαθέσιμα μοσχεύματα να μην καλύπτουν τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αναλογία δοτών ανά ένα εκατομμύριο πληθυσμού στην Ελλάδα είναι μόνο 3,2 όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι περίπου 20. Μέχρι και 10 χρόνια περιμένουν για ένα μόσχευμα πολλοί συμπολίτες μας με αποτέλεσμα η επιδείνωση της ήδη κλονισμένης υγείας τους να είναι αναπόφευκτη. Τα στοιχεία του Συλλόγου Νεφροπαθών Θεσσαλονίκης μαρτυρούν την αρνητική κατάσταση, που επικρατεί στη χώρα μας στον τομέα των μεταμοσχεύσεων και της δωρεάς οργάνων. Στη λίστα αναμονής βρίσκονται πάνω από 1.000 νεφροπαθείς, οι οποίοι ξεπερνούν την 10ετία για την ανεύρεση κατάλληλου μοσχεύματος.
Σε αυτή την κατεύθυνση η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου οφείλει να εκπονήσει ένα συγκροτημένο εθνικό σχέδιο για τις μεταμοσχεύσεις σε συνεργασία με τον αρμόδιο εποπτευόμενο φορέα, τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και με παράλληλη αναβάθμισή του τόσο σε υποδομές όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό. Η υλοποίηση εθνικής πολιτικής στον τομέα της δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων οφείλει να είναι στο επίκεντρο του αρμόδιου Υπουργείου και μέσω της διαρκούς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας να ενθαρρυνθεί η όλη διαδικασία και να περιοριστεί η τεράστια αναμονή για όσους επιζητούν ένα μόσχευμα. Συνεπώς, αδήριτη ανάγκη είναι η ενίσχυση των δομών του συστήματος μεταμοσχεύσεων οργάνων, αλλά και του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Ποια είναι τα ακριβή στοιχεία μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας και πόσοι είναι οι συμπολίτες μας, που βρίσκονται στην αναμονή, περιμένοντας το κατάλληλο μόσχευμα;

- Έχει εκπονήσει το αρμόδιο Υπουργείο ένα εθνικό σχέδιο στον τομέα των μεταμοσχεύσεων και αν ναι ποιο είναι αυτό;