Καταβολή πλήρους αποζημίωσης για απαλλοτριώσεις της Εγνατίας Οδού

Καταβολή πλήρους αποζημίωσης για απαλλοτριώσεις της Εγνατίας Οδού Κύριο

Αρ. πρωτ.: 2938

Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου 2018

Προς τους Υπουργούς
-Υποδομών και Μεταφορών
-Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Καταβολή πλήρους αποζημίωσης για απαλλοτριώσεις της Εγνατίας Οδού»

Ο αυτοκινητόδρομος της Εγνατίας Οδού, είναι αναμφισβήτητα ένα μεγάλο έργο υποδομών για όλη τη χώρα διασφαλίζοντας γρηγορότερες και ασφαλέστερες μετακινήσεις πολιτών και αγαθών. Η όλη διαδικασία των απαλλοτριώσεων ωστόσο είναι μία χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του τμήματος της Εγνατίας Οδού Δερβένι - Νυμφόπετρα και ειδικότερα το υποτμήμα Δερβένι – Ανάληψη έκτασης συνολικού εμβαδού 1.050.091 τ.μ. στο Νομό Θεσσαλονίκης.
Σε αυτό το σημείο του οδικού δικτύου υπάρχουν απαλλοτριωθέντα τμήματα, των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν έλαβαν πλήρη αποζημίωση, αλλά μόνο ένα μέρος. Θεωρήθηκε ότι τα εναπομείναντα τμήματα των ιδιοκτησιών τους ωφελήθηκαν της απαλλοτρίωσης και ως εκ τούτου θα πρέπει να μετέχουν και οι ίδιοι στις δαπάνες απαλλοτρίωσης.
Πρόκειται για μια περίπλοκη περίπτωση, καθώς η ύπαρξη ωφελείας από τη διάνοιξη εθνικής οδού δεν είναι δεδομένη για τους παρόδιους ιδιοκτήτες ακινήτων, ενώ ταυτόχρονα ακόμα και εάν υπάρχει όφελος αυτό ποικίλει από περίπτωση σε περίπτωση και δεν μπορεί να προσδιοριστεί γενικά και συνολικά.
Ωστόσο, από την εν λόγω απαλλοτρίωση τα ακίνητα στο υποτμήμα Δερβένι – Ανάληψη της Εγνατίας Οδού έχουν υποστεί ζημία, καθώς πρόκειται για περιπτώσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. Δηλαδή οι ιδιοκτήτες ακινήτων είδαν την ακίνητη περιουσία τους να τροποποιείται υποχρεωτικά και αναγκάστηκαν να προσαρμόσουν τη ζωή και την καθημερινότητά τους στα νέα δεδομένα.
Μάλιστα για το θέμα υπάρχουν σχετικές δικαστικές αποφάσεις του δικαστηρίου που έχουν φτάσει μέχρι το Εφετείο, που δικαιώνουν και βεβαιώνουν ότι στην περίπτωση των ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν στο τμήμα της Εγνατίας Οδού μεταξύ Δερβενίου και Ανάληψης όχι μόνο δεν έχουν ωφεληθεί, αλλά έχουν υποστεί και ζημία.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

- Προβλέπεται να αναγνωρισθούν ως δικαιούχοι πλήρους αποζημίωσης οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που έχουν απαλλοτριωθεί στο υποτμήμα Δερβενίου - Ανάληψης της Εγνατίας Οδού και να λάβουν πλήρη αποζημίωση για τις απαλλοτριώσεις των περιουσιών τους;

-Για ποιους λόγους παρόλο που υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις δεν έχουν λάβει τις αποζημιώσεις τους οι δικαιούχοι που έχουν απαλλοτριωθεί οι περιουσίες τους;

-Πότε προβλέπεται να καταβληθούν οι εν λόγω αποζημιώσεις για τις απαλλοτριώσεις στο τμήμα της Εγνατίας Οδού μεταξύ Δερβενίου και Ανάληψης, καθώς υπάρχουν σχετικές δικαστικές αποφάσεις;