Με κλείσιμο κινδυνεύουν τα πρατήρια καυσίμων σε όλη τη Θεσσαλονίκη

Με κλείσιμο κινδυνεύουν τα πρατήρια καυσίμων σε όλη τη Θεσσαλονίκη Κύριο

Αρ. πρωτ.: 2885

Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου 2018

Προς τον Υπουργό
-Υποδομών και Μεταφορών

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Με κλείσιμο κινδυνεύουν τα πρατήρια καυσίμων σε όλη τη Θεσσαλονίκη»

Χωρίς πρατήρια καυσίμων κινδυνεύει να μείνει το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων που αφήνει στους επαγγελματίες του κλάδου η υλοποίηση των μέτρων του Ν.4530/2018 ως τις 30 Οκτωβρίου 2018.
Σύμφωνα με την Ένωση Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης δεν είναι δυνατή η προσαρμογή των πρατηριούχων και η υλοποίηση όλων των αλλαγών που απαιτούνται, καθώς η διευκρινιστική εγκύκλιος εκδόθηκε μόλις πριν από ένα μήνα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μόλις το 10% των πρατηρίων σε όλη την ελληνική επικράτεια να έχει καταφέρει να ολοκληρώσει τις απαραίτητες εργασίες και προσαρμογές.
Σύμφωνα με τον νόμο πρέπει τα πρατήρια να προσαρμοστούν σε κάποια μέτρα ασφαλείας, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που βρίσκονται εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος και λειτουργούν κάτω από οικοδομές, βρίσκονται στο πεζοδρόμιο χωρίς να έχουν μεγάλη έκταση ή έχουν στο κτίριο από πάνω οικία ή γραφεία.
Ωστόσο τα χρονικά περιθώρια για την εναρμόνιση με τον νόμο είναι πολύ στενά, για το εύρος των εργασιών που υποδεικνύονται και που απαιτείται να εκτελεστούν στην πράξη. Επιπλέον τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν είναι σύνθετα, σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται να αλλαχθούν έως και αντλίες. Σε κάθε περίπτωση για να ξεκινήσουν οι εργασίες πρέπει να γίνουν μελέτες, να κατατεθεί φάκελος στη διεύθυνση συγκοινωνιών προκειμένου να εγκριθεί, και να ξεκινήσουν οι κατασκευές.
Ωστόσο, ακόμα και εάν γίνει όλη αυτή η διαδικασία, η κατασκευαστική που θα προχωρήσει στις εργασίες πρέπει να είναι πιστοποιημένη εταιρεία για πρατήρια, γεγονός που περιορίζει τον αριθμό τους μόλις στις 10 για όλα τα πρατήρια στη χώρα.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Προβλέπεται το αρμόδιο Υπουργείο να δώσει χρονική παράταση στους πρατηριούχους προκειμένου να καταφέρουν να ολοκληρώσουν τις κατασκευαστικές εργασίες ασφαλείας για να εναρμονιστούν με τις απαιτήσεις του Ν.4530/2018;