Χωρίς καύσιμα κίνησης ακινητοποιούνται οι έλεγχοι του ΣΕΠΕ

Χωρίς καύσιμα κίνησης ακινητοποιούνται οι έλεγχοι του ΣΕΠΕ Κύριο

Θεσσαλονίκη, 27 Μαρτίου 2017

Αρ. Πρωτ.: 4503

Προς Υπουργό:
- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Χωρίς καύσιμα κίνησης ακινητοποιούνται οι έλεγχοι του ΣΕΠΕ»

Μία σειρά από πολλά τρέχοντα προβλήματα αντιμετωπίζει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) με αποτέλεσμα να καθίστανται δυσχερείς οι έλεγχοι της αγοράς εργασίας και να δημιουργούνται αρρυθμίες τόσο στην ίδια την αγορά όσο και στους εργαζομένους στο Σώμα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της δυσπραγίας είναι η μη παροχή πιστώσεων για τα καύσιμα των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2017 στις περιφερειακές Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, της Διεύθυνσης Αθηνών, δεν παρασχέθηκε υπηρεσιακό αυτοκίνητο για τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων σε χώρους εργασίας, ενώ εν συνεχεία τον Μάρτιο κοινοποιήθηκε πρόγραμμα χορήγησης υπηρεσιακού αυτοκινήτου για μία μόνο φορά ανά περιφερειακή υπηρεσία της Διεύθυνσης Αθηνών, το οποίο όμως ανακλήθηκε λόγω μη πίστωσης καυσίμων.
Την ίδια στιγμή από τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους άλλαξε και ο τρόπος χορήγησης των εξόδων κίνησης που καταβάλλονται στους Επιθεωρητές Εργασίας και στους συμμετέχοντες στους ελέγχους, τα οποία χορηγούνται βάσει του Ν.4144/2013. Και ενώ η καταβολή των εξόδων κίνησης πραγματοποιούνταν μέχρι το τέλος του 2016 από πιστώσεις που προβλέπονταν στον ΚΑΕ 289, από τις αρχές του χρόνου άλλαξε ο κωδικός, μεταφέροντας τις πιστώσεις στον ΚΑΕ 519. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξει η διαδικασία και να γίνει πιο χρονοβόρα, ενώ πρόκειται για μία κίνηση που προβληματίζει, με την Κυβέρνηση να προχωρά σε λύσεις αλχημείας, μέσω της μεταφοράς των πιστώσεων σε κωδικούς προμηθειών, καθώς η μισθοδοτική δαπάνη του υπουργείου φαίνεται να έχει εκτιναχθεί λόγω της αύξησης των οργανωτικών δομών στις οποίες έχει προχωρήσει.

Κατόπιν τούτων ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

-Επιβεβαιώνει το αρμόδιο Υπουργείο την μη παροχή πιστώσεων για καύσιμα των υπηρεσιακών αυτοκινήτων του ΣΕΠΕ, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι;

-Πόσοι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί από τις περιφερειακές Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ από την αρχή του τρέχοντος έτους σε όλη την επικράτεια;

-Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να ομαλοποιηθεί η διαδικασία κίνησης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων με τις απαραίτητες πιστώσεις καυσίμων για τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων στην αγορά εργασίας;

-Τι μέτρα θα λάβει το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να προχωρήσουν ομαλά και οι διαδικασίες χορήγησης των εξόδων κίνησης για τους Επιθεωρητές Εργασίας και τους συμμετέχοντες στους ελέγχους;