Αποδυναμώνονται οι Αστυνομικές υπηρεσίες για χάρη του Πρωθυπουργικού Γραφείου

Αποδυναμώνονται οι Αστυνομικές υπηρεσίες για χάρη του Πρωθυπουργικού Γραφείου Κύριο

Αρ. πρωτ.:

Θεσσαλονίκη, 7 Δεκεμβρίου 2016

Προς Υπουργό:
Εσωτερικών

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Αποδυναμώνονται οι Αστυνομικές υπηρεσίες για χάρη του Πρωθυπουργικού Γραφείου»

Τη στιγμή που τα Αστυνομικά τμήματα στο νομό Θεσσαλονίκης είναι υποστελεχωμένα, η εγκληματικότητα στα ύψη, η μισή και παραπάνω αστυνομική δύναμη της πόλης απασχολείται στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών, η Κυβέρνηση προχωρά στη φύλαξη του Πρωθυπουργικού Γραφείου εντός του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης αποσπώντας 16 αστυνομικούς. Το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης είναι ένα από τα καλύτερα φυλασσόμενα κτίρια της πόλης με έντονη αστυνομική παρουσία, αλλά προφανώς η Κυβέρνηση δεν αρκείται σε αυτό και με σήμα που εστάλη πρόσφατα στις αστυνομικές υπηρεσίες μετακινεί 16 αστυνομικούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των συμπολιτών μας.
Οι αστυνομικές υπηρεσίες στη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζουν σοβαρά υπηρεσιακά προβλήματα, τόσο σε εξοπλισμό, όσο και σε προσωπικό με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί υπάλληλοι να έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με δυσκολίες κατά την επιτέλεση του καθήκοντός τους. Η μετακίνηση αστυνομικών από μάχιμες υπηρεσίες για χάριν του Πρωθυπουργικού Γραφείου στερεί αστυνομική δύναμη τόσο από τους δρόμους της πόλης και από τις περιπολίες όσο και από την ομαλή λειτουργία των hot spots, που λειτουργούν στο νομό. Το αρμόδιο Υπουργείο ενώ θα έπρεπε να ενισχύει τα αστυνομικά τμήματα στην πόλη, εντούτοις στερεί από αυτά δύναμη προορίζοντας την για την φύλαξη του Πρωθυπουργικού Γραφείου εντός μάλιστα φυλασσόμενου χώρου, όπως είναι το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Ποιο είναι το σύνολο των αστυνομικών, που υπηρετούν τόσο στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, όσο και στο Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, όπου στεγάζεται το εν λόγω Γραφείο;