Παράταση στην υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας και άδειας τέλεσης αθλητικών συναντήσεων.

Παράταση στην υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας και άδειας τέλεσης αθλητικών συναντήσεων. Κύριο

Αρ. Πρωτ. 464/23

Αθήνα, 18/10/2016

ΕΡΩΤΗΣΗ και Α.Κ.Ε.

Προς: 1. Τον Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Π. Κουρουμπλή
2. Τον Υφυπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Ν. Τόσκα
3. Τον Υφυπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού κ. Στ. Κοντονή
4. Τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γ. Χουλιαράκη

Θέμα: Παράταση στην υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας και άδειας τέλεσης αθλητικών συναντήσεων.


Από τις 9 Φεβρουαρίου 2015 μέχρι και την περασμένη εβδομάδα, με κοινές αποφάσεις των συναρμόδιων Υπουργείων Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισμού & Αθλητισμού και Οικονομικών, είχατε δώσει τρεις αναβολές στην εφαρμογή των όρων και περιορισμών που έχει θέσει η ΚΥΑ 46596/22-11-2004 για τη χορήγηση της απαιτούμενης από το άρθρο 56Α του αθλητικού νόμου 2725/1999, όπως ισχύει, άδειας λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης και άδειας τέλεσης αθλητικών συναντήσεων.
Με την τελευταία ΚΥΑ ΥΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/329823/22861/1694 /307/07.10.2016 (ΦΕΚ Β/3233) που δημοσιεύθηκε προ ολίγων ημερών, χορηγήσατε τέταρτη κατά σειρά παράταση μέχρι 8/10/2017.
Στις παρατάσεις που δόθηκαν τον Ιούλιο του 2015 (2η) και το Φεβρουάριο του 2016 (3η), ως αιτιολογία αναφέρεται η εναρμόνιση με την προβλεπόμενη στο άρθρο 28 του Ν. 4178/2013 προθεσμία, όπως αυτή παρατάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 4570/1-2-2016 (ΦΕΚ 201/Β΄/5-2-2016), δηλαδή την προθεσμία νομιμοποίησης των αυθαιρέτων κατασκευών στις οποίες περιλαμβάνονται και οι χωρίς πολεοδομική άδεια αθλητικές εγκαταστάσεις του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των Δήμων και των αθλητικών σωματείων, οι οποίες, για το λόγο αυτό δεν μπορούν να λάβουν άδεια λειτουργίας ούτε άδεια τέλεσης αγώνων.
Αφορμή αποτέλεσε προφανώς το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας λειτουργίας και άδειας τέλεσης αγώνων, παρά το γεγονός ότι με τις κατά καιρούς νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως:
• α) άρθρο 5, παρ. 2, εδ. β΄,γ΄,δ΄ του Ν. 2730/1999, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ Α/228) και η ισχύς του παρατάθηκε μέχρι 31/1/2004 με το άρθρο 8, παρ. 18, εδ. δ΄ του Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ Α/302) και
• β) άρθρο 16 του Ν. 4178/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22, παρ. 21, του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ Α΄/94) και ισχύει,
δόθηκε η δυνατότητα στους παραπάνω φορείς, να τακτοποιήσουν με απλές διαδικασίες τη βασική εκκρεμότητα της έλλειψης πολεοδομικής νομιμοποίησης – αδαπάνως, με βάση την παραπάνω παράγραφο α΄, ή με μόνη επιβάρυνση (μόνο για τους ΟΤΑ) το παράβολο υπέρ του δημοσίου, με βάση την παραπάνω παράγραφο β΄.
Αυτό επιβεβαιώνεται και από το έγγραφο αίτημα που υπέβαλε στις 29-1-2016 η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδα (ΚΕΔΕ) προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με το οποίο ζήτησε να παραταθεί για ένα τουλάχιστον χρόνο η έναρξη εφαρμογής της ΚΥΑ 46596/22-11-2004 (όπως ισχύει), επειδή, όπως αναφέρεται στο έγγραφο, δεν κατέστη δυνατόν να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες για τη νομιμοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμω λόγω έλλειψης πόρων και προσωπικού αλλά και φόρτου εργασίας των υπηρετούντων τεχνικών υπαλλήλων.
Και όσον αφορά στο αιτιολογικό της έλλειψης πόρων που προβάλλουν οι Δήμοι, θα μπορούσε ίσως να βρεθεί μια φόρμουλα ώστε και οι ΟΤΑ να απαλλαγούν από το παράβολο υπέρ του δημοσίου (απαλλάσσονται ήδη από το πρόστιμο) για όσες από τις 280 περίπου αθλητικές εγκαταστάσεις που τους παραχώρησε το κράτος (ΓΓΑ) το 2001 με το άρθρο 14 του ν. 2880/2001 (ΦΕΚ Α/9), εξακολουθεί να υπάρχει εκκρεμότητα πολεοδομικής νομιμοποίησης.

Επειδή από τα παραπάνω προκύπτει ότι παρά τις δοθείσες παρατάσεις η εκκρεμότητα στην εφαρμογή του νόμου συνεχίζεται όπως συνεχίζεται και η αταξία να γίνονται αθλητικές συναντήσεις σε εγκαταστάσεις που δεν διαθέτουν ή διαθέτουν προσωρινές άδειες η ισχύς των οποίων επίσης παρατείνεται με αντίστοιχες αποφάσεις των Περιφερειών,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί

1. Γνωρίζετε ότι ενώ με την τελευταία ΚΥΑ ΥΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/ 329823/22861/1694/307/07.10.2016 (ΦΕΚ Β/3233) δώσατε παράταση μέχρι 8.10.2017, η προβλεπόμενη στο άρθρο 28 του Ν. 4178/2013 κρίσιμη προθεσμία λήγει στις 8.2.2017, όπως ανακοινώθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δηλαδή πολύ νωρίτερα;

2. Έχετε στοιχεία ποιες είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις, οι διαχειριστές των οποίων δεν έχουν φροντίσει να τακτοποιήσουν τις όποιες εκκρεμότητες και σε ποιούς φορείς υπάγονται; Παρακαλούμε να δοθούν αυτά τα στοιχεία.

3. Ποιές ενέργειες έχετε κάνει ή προγραμματίζετε να κάνετε ώστε να εξασφαλίσετε ότι οι Δήμοι και οι λοιποί αρμόδιοι φορείς θα δραστηριοποιηθούν αυτή τη φορά και θα προβούν έγκαιρα στις προβλεπόμενες διαδικασίες για την τακτοποίηση των πολεοδομικών εκκρεμοτήτων και την έκδοση των απαιτούμενων κανονικών αδειών λειτουργίας και τέλεσης αγώνων στις αθλητικές εγκαταστάσεις που τους ανήκουν, ώστε να μην οδηγηθούμε και πάλι σε αναβολές στην εφαρμογή του νόμου;

Οι ερωτώντες βουλευτές:

Αναστασιάδης Σάββας
Ανδριανός Ιωάννης
Αντωνίου Μαρία
Αραμπατζή Φωτεινή
Βαγιωνάς Γεώργιος
Βούλτεψη Σοφία
Γεωργαντάς Γεώργιος
Γιόγιακας Βασίλειος
Δημοσχάκης Αναστάσιος (Τάσος)
Καλαφάτης Σταύρος
Καραμανλή Άννα
Καράογλου Θεόδωρος
Καρασμάνης Γεώργιος
Κεδίκογλου Συμεών (Σίμος)
Κέλλας Χρήστος
Κουκοδήμος Κωνσταντίνος
Κυριαζίδης Δημήτριος
Μηταράκης Παναγιώτης (Νότης)
Μπασιάκος Ευάγγελος
Μπουκώρος Χρήστος