Στο στόχαστρο βάζει η Κυβέρνηση τους πολύτεκνους

Στο στόχαστρο βάζει η Κυβέρνηση τους πολύτεκνους Κύριο

Αρ. πρωτ.:

Θεσσαλονίκη, 21 Νοεμβρίου 2016

Προς Υπουργό:

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Στο στόχαστρο βάζει η Κυβέρνηση τους πολύτεκνους»

Αναλγησία και πλήρη αδιαφορία χαρακτηρίζει την πολιτική της Κυβέρνησης απέναντι στους πολύτεκνους της χώρας μας. Την στιγμή, που το δημογραφικό πρόβλημα στην πατρίδα μας οξύνεται ολοένα και περισσότερο με τα ποσοστά θνησιμότητας να ξεπερνούν αυτά των γεννήσεων, η «πρώτη φορά Αριστερά» Κυβέρνηση λησμόνησε τις υποσχέσεις που έδινε περί αποκατάστασης των αδικιών, που έχουν υποστεί οι πολύτεκνες οικογένειες και φανερώνει το σκληρό πρόσωπό της βάζοντας στο στόχαστρο τους πολύτεκνους στη χώρα μας. Συγκεκριμένα στο άρθρο 25 του σχεδίου νόμου «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και άλλες διατάξεις», όπου ανακατανέμονται τα ποσοστά ειδικών κατηγοριών στο σύστημα προσλήψεων του Ν. 2190/1994, η Κυβέρνηση προχωρά στην μείωση στις προσλήψεις του ποσοστού που έχουν οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων από 20% σε 15%, χωρίς αιτιολογία. Με τον τρόπο αυτό επιχειρεί ακόμη ένα πλήγμα έναντι των πολύτεκνων οικογενειών, θέτοντας τους στο περιθώριο και αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά την ανάλγητη πολιτική της.
Η απαράδεκτη μείωση του ποσοστού αυτού έρχεται σε αντιδιαστολή με την ρητή επιταγή του Συντάγματος, που ορίζει ότι «οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα της ειδικής φροντίδας του κράτους». Προφανώς η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ την ειδική φροντίδα του κράτους απέναντι στους πολυτέκνους την αντιλαμβάνεται με την μείωση του ποσοστού στις προσλήψεις, όπως επίσης και με τον καθορισμό των ημερών άδειας για ασθένεια των τέκνων. Αντί η Κυβέρνηση να ενισχύσει τα δημογραφικά κίνητρα και να αποκαταστήσει τις αδικίες έναντι των πολύτεκνων, γιγαντώνει ακόμη περισσότερο το πρόβλημα, δημιουργώτας φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού. Οφείλει η Κυβέρνηση να επανακαθορίσει την πολιτική της έναντι των πολύτεκνων οικογενειών της χώρας μας, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία προς αυτήν την κατηγορία συμπολιτών μας και κάνοντας πράξη το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους για ειδική φροντίδα από το κράτος.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

- Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να επανεξετάσει τη σχετική διάταξη και να επαναφέρει το ποσοστό των προσλήψεων του Ν.2190/1994, που αφορά τους πολύτεκνους, στο 20%, όπως ίσχυε;

- Έχει η Κυβέρνηση ένα συγκροτημένο σχέδιο ενίσχυσης των πολύτεκνων οικογενειών της χώρας μας, η προσφορά των οποίων στην πατρίδα μας είναι τεράστια;