Οσμή οικονομικού σκανδάλου σε θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας

Οσμή οικονομικού σκανδάλου σε θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας Κύριο

Αρ. Πρωτ.:

Θεσσαλονίκη, 14 Νοεμβρίου 2016

Προς Υπουργό Οικονομικών

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Οσμή οικονομικού σκανδάλου σε θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας»

Μία περίεργη υπόθεση με οσμή οικονομικού σκανδάλου απασχολεί την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος αναφορικά με τη θυγατρική της «Προνομιούχο Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος Α.Ε.» (ΠΑΕΓΑΕ), σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται στη δημοσιότητα από δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών» (Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016).
Πιο συγκεκριμένα, η ΠΑΕΓΑΕ δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης και μεταφοράς προϊόντων για τρίτους και μάλιστα θεωρείται μία από τις ηγέτιδες εταιρείες του χώρου, καθώς διαθέτει τεράστιες εγκαταστάσεις. Στο πλαίσιο εργασιών της περιλαμβάνεται και η έκδοση τίτλων για εμπορεύματα που αποθηκεύονται στους χώρους της εταιρείας, καθώς και η αποθήκευση εμπορευμάτων υπό το καθεστώς ελευθέρας ζώνης και ελεύθερες αποθηκεύσεις και υπό οποιοδήποτε τελωνειακό και φορολογικό καθεστώς.
Η πρακτική που ακολουθείται καταγράφεται ως εξής, με τους πελάτες να αποθηκεύουν τα εμπορεύματά τους στις αποθήκες της ΠΑΕΓΑΕ και να λαμβάνουν έναν τίτλο, όπου περιγράφονται τα πλήρη στοιχεία και χαρακτηριστικά των προϊόντων που αποθηκεύονται. Στη συνέχεια η κάθε εταιρεία μπορεί να ενεχυριάσει τον τίτλο και να λάβει δάνειο από κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
Παράλληλα με τους δικούς της χώρους αποθήκευσης η ΠΑΕΓΑΕ μπορεί να χρησιμοποιεί και ιδιωτικά παραρτήματα, δηλαδή τους χώρους αποθήκευσης της εκάστοτε εταιρείας στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η μεταφορά των προϊόντων. Σε αυτήν την περίπτωση η διαδικασία τιτλοποίησης και δανεισμού παραμένουν αντίστοιχες, όμως ο χώρος αποθήκευσης της εταιρείας σφραγίζεται και ελέγχεται πλέον από την ΠΑΕΓΑΕ Α.Ε.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα μεγάλη εταιρεία, που δραστηριοποιείται στην εμπορία καπνού στη Βόρεια Ελλάδα, έλαβε τίτλους από την θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας και στη συνέχεια απευθύνθηκε σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εντός Ελλάδας, αλλά και στο εξωτερικό και έλαβε δάνεια ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Εθνικής Τράπεζας σε έλεγχο που πραγματοποίησε ύστερα από καταγγελία, φαίνεται να διαπίστωσε ότι υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των ποσοτήτων καπνού που είναι αποθηκευμένες και αυτών που έχουν δηλωθεί στους τίτλους που έλαβε η εταιρεία και στη συνέχεια προχώρησε σε λήψη δανείου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν έρθει στη δημοσιότητα δεν είναι ακόμα σαφές εάν πρόκειται για έλλειμα 40 ή ακόμα και 100 εκατ. ευρώ, ενώ ακόμα δεν φαίνεται να έχει αποσαφηνισθεί εάν υπάρχει και θέμα απλήρωτων φόρων και δασμών ως προς το ελληνικό δημόσιο.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Επιβεβαιώνει το αρμόδιο Υπουργείο τις υποψίες οικονομικού σκανδάλου πολλών εκατομμυρίων ευρώ που πλήττουν τη θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας ΠΑΕΓΑΕ Α.Ε. και εάν ναι, σε τι ενέργειες έχει προβεί;

-Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες για την αποσαφήνιση όλων των λεπτομερειών που αφορούν στην εν λόγω υπόθεση αποθήκευσης από την ΠΑΕΓΑΕ Α.Ε. προϊόντων εταιρείας καπνού με έδρα τη Βόρεια Ελλάδα;

-Έχει προχωρήσει το αρμόδιο Υπουργείο στους απαραίτητους ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί πώς προέκυψε η αναντιστοιχία των αποθηκευμένων προϊόντων καπνού και των τίτλων που αποδόθηκαν, προκειμένου στη συνέχεια η εταιρεία να λάβει υπέρογκα δάνεια από μία τράπεζα του εξωτερικού και τρεις συστημικές ελληνικές τράπεζες τα οποία δεν καλύπτονται;

-Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να αποδοθούν οι απαραίτητες ευθύνες σε αυτούς που τους αναλογούν;