Τεράστιες καθυστερήσεις στο ΕΣΠΑ

Τεράστιες καθυστερήσεις στο ΕΣΠΑ Κύριο

Αρ. πρωτ.:

Θεσσαλονίκη, 14 Νοεμβρίου 2016

Προς Υπουργό:
-Οικονομίας & Ανάπτυξης

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Τεράστιες καθυστερήσεις στο ΕΣΠΑ»

Τεράστιες είναι οι καθυστερήσεις, που παρατηρούνται στις διαδικασίες του ΕΣΠΑ, την στιγμή που οι ιδιωτικές επενδύσεις αποτελούν ανάσα για την εθνική μας οικονομία και η φυγή νέων πτυχιούχων στο εξωτερικό συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Η χώρα μας έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη είσπραξης κοινοτικών κονδυλίων για επενδύσεις, αλλά οι ρυθμοί είναι τόσο αργοί, που μόνο αρνητικά αποτελέσματα έχουν για την οικονομία μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ότι μετά και την έναρξη του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 η απορρόφησή του παραμένει σε επίπεδο κοντά στο 5%. Κυρίως για την περιοχή της Βόρειας Ελλάδα, που τα λουκέτα στις επιχειρήσεις διαδέχονται το ένα μετά το άλλο και η ανεργία βρίσκεται στα ύψη, το ΕΣΠΑ αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Οι καθυστερήσεις όμως που παρατηρούνται επιβαρύνουν την ήδη αρνητική κατάσταση της εθνικής μας οικονομίας, επιτείνοντας ακόμη περισσότερο την ύφεση. Η απουσία ενός στρατηγικού σχεδίου εκ μέρους του αρμόδιου Υπουργείου έχει ως αποτέλεσμα οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις να εμποδίζουν τις διαδικασίες του ΕΣΠΑ και η χώρα μας να χάνει σημαντικά κονδύλια, η απορρόφηση των οποίων θα ανέστρεφε το αρνητικό κλίμα της οικονομίας μας. Η έλλειψη αναπτυξιακών εργαλείων και η ανυπαρξία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προσέλκυσης επενδύσεων και στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελούν τροχοπέδη για την ανάκαμψη της εθνικής μας οικονομίας και επιτείνει την ύφεσή στη χώρα μας.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να προωθήσει τις διαδικασίες απορρόφησης του ΕΣΠΑ, έτσι ώστε να μην υπάρχουν οι μεγάλες καθυστερήσεις;

- Ποιο είναι τα ποσοστό απορρόφησης του ΕΣΠΑ στη χώρα μας και ποια προγράμματα αφορά;