Ανυπαρξία σχεδίου για τον αγροτικό τομέα

Ανυπαρξία σχεδίου για τον αγροτικό τομέα Κύριο

Αρ. πρωτ.: 1118

Θεσσαλονίκη, 11 Νοεμβρίου 2016

Προς Υπουργό:

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Ανυπαρξία σχεδίου για τον αγροτικό τομέα»

Πλήρη ανυπαρξία σχεδίου χαρακτηρίζει την πολιτική της Κυβέρνησης στον αγροτικό τομέα. Η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία αποτελούν τον πυλώνα της πρωτογενούς μας παραγωγής, ο οποίος μέσω ενός συγκροτημένου σχεδίου μπορεί να αναδειχθεί στον στυλοβάτη της εθνικής μας οικονομίας. Παρόλο αυτά η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με την αναποτελεσματική πολιτική της οδηγεί τον αγροτικό τομέα σε συρρίκνωση και τους ίδιους τους αγρότες σε απόγνωση. Η δε ανταγωνιστικότητα των ελληνικών αγροτικών προϊόντων είναι σε χαμηλά επίπεδα, προκαλώντας με τη σειρά της μεγάλη μείωση του εισοδήματος των αγροτών. Σε αυτό προστίθεται και η επιβολή των capital controls, που επιβαρύνουν τις αγροτικές επιχειρήσεις και τις εξαγωγές προϊόντων, αλλά και η έλλειψη ρευστότητας με συνέπεια την αδυναμία των αγροτών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Η ανυπαρξία ενός ολοκληρωμένου και συγκροτημένου σχεδίου ανάπτυξης του αγροτικού τομέα και οι συνεχείς φορολογικές επιβαρύνσεις, που επιβάλλει η Κυβέρνηση παράλληλα με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις πληρωμές των ενισχύσεων οδηγούν στην πλήρη απαξίωση του αγροτικού κόσμου. Το αρμόδιο Υπουργείο οφείλει μέσα από έναν ουσιαστικό διάλογο να καταθέσει ένα εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και την παραγωγική ανασυγκρότηση. Τα προβλήματα, που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος είναι πολλά και η επίλυσή τους θα συμβάλλει στην ανάκαμψη της εθνικής μας οικονομίας.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να καταθέσει ένα εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας;