Απόρριψη επενδυτικών σχεδίων του ΕΣΠΑ

Απόρριψη επενδυτικών σχεδίων του ΕΣΠΑ Κύριο

Αρ. πρωτ.: 1024

Θεσσαλονίκη, 8 Νοεμβρίου 2016

Προς Υπουργό:
Οικονομίας & Ανάπτυξης

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Απόρριψη επενδυτικών σχεδίων του ΕΣΠΑ»

Τη στιγμή που η φυγή νέων πτυχιούχων στο εξωτερικό συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, η απόρριψη επενδυτικών σχεδίων ανέργων πτυχιούχων του ΕΣΠΑ λόγω εξάντλησης κονδυλίων, είναι πρωτοφανής. Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων συνολικά 13.481 σχέδια απορρίφθηκαν, ενώ στο σχετικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ εντάχθηκαν μόλις 2.444 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 62 εκατ. ευρώ. Τα επιχειρηματικά σχέδια αφορούν άνεργους πτυχιούχους, οι οποίοι επιθυμούν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση. Ως εκ τούτου η έγκριση τους θα αποτελούσε θετική ανάσα για την αγορά εργασίας, καθώς θα δημιουργούνταν επιπλέον θέσεις απασχόλησης.
Η αρνητική αυτή εξέλιξη επιβαρύνει την ήδη άσχημη κατάσταση της εθνικής μας οικονομίας, επιτείνοντας ακόμη περισσότερο την ύφεση και οδηγώντας πολλούς νέους πτυχιούχους σε αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό. Οφείλει η νέα ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου να λάβει σοβαρά υπόψη την εξέλιξη αυτή και να μην προχωρήσει στην προκήρυξη του 2ου κύκλου του προγράμματος, αλλά να καλυφθεί από τα ήδη υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια, που έχουν απορριφθεί εξαιτίας της έλλειψης σχετικών κονδυλίων.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να προβεί στην έγκριση των επενδυτικών σχεδίων ανέργων πτυχιούχων του ΕΣΠΑ, που ήδη έχουν υποβληθεί, προκειμένου να αποτελέσουν ανάσα για την αγορά και την απασχόληση;