"Αλβανικές περιοχές στην Ελλάδα" στα αλβανικά σχολικά βιβλία

"Αλβανικές περιοχές στην Ελλάδα" στα αλβανικά σχολικά βιβλία Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 985

Θεσσαλονίκη, 7 Νοεμβρίου 2016

Προς Υπουργούς
-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
-Εξωτερικών

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: « "Αλβανικές περιοχές στην Ελλάδα" στα αλβανικά σχολικά βιβλία »

Έντονο προβληματισμό και ανησυχία προκαλεί η αλυτρωτική πολιτική που επιμένει συστηματικά να ακολουθεί η γειτονική Αλβανία εις βάρος της χώρας μας μέσα από σειρά γεγονότων που φαίνεται να καλλιεργούν την ιδέα της Μεγάλης Αλβανίας.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εμμονή της Αλβανικής πολιτείας να μη σέβεται και να καταπατά εδώ και χρόνια τη διακρατική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας να μην γίνονται αναφορές στα σχολικά εγχειρίδια εκατέρωθεν χωρών, στοιχείων που μπορεί να εκληφθούν ως επεκτατικού χαρακτήρα από τη μία χώρα εις βάρος της άλλης.
Και παρά το γεγονός ότι η χώρα μας σεβόμενη τη διακρατική συμφωνία έχει προβεί στις απαραίτητες κινήσεις, στα σχολικά βιβλία της Γεωγραφίας στην Αλβανία διδάσκεται το κεφάλαιο «αλβανικές περιοχές στην Ελλάδα». Καλλιεργείται, λοιπόν, συστηματικά η ιδέα της μεγάλης Αλβανίας, καθώς παρουσιάζονται ελληνικές πόλεις, όπως τα Γιάννενα, η Κόνιτσα, η Καστοριά, η Φλώρινα, τα Γρεβενά ως αλβανικές πόλεις στην Ελλάδα.
Πρόκειται για ένα θέμα μείζονος σημασίας, το οποίο ωστόσο φαίνεται να μην γίνεται σεβαστό από την αλβανική πλευρά, εγείροντας μία σειρά από ερωτήματα, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που επισημαίνεται. Η κρισιμότητα του ζητήματος έχει υπογραμμισθεί και σε πρότερη σχετική κατατεθείσα ερώτηση προς τα αρμόδια Υπουργεία με θέμα «Αλυτρωτική πολιτική μέσω των αλβανικών σχολικών βιβλίων» με αριθμό πρωτοκόλλου 3568/13.10.2014.
Η προκλητική στάση της γείτονος ξεπερνά τις προκλήσεις και προσβολές του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού, καθώς καλλιεργούνται ζητήματα που μπορεί να ελλοχεύουν κινδύνους στο μέλλον για την ακεραιότητα του Ελληνικού Κράτους. Ενώ, μία τέτοια τακτική, όπως διαφαίνεται από την πλευρά της αλβανικής πολιτείας, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες δηλώσεις του Αλβανού Πρωθυπουργού, περί διασώσεως της Ακρόπολης δημιουργούν ακόμα πιο έντονο προβληματισμό για το που μπορεί να αποσκοπούν.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

-Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το αρμόδιο Υπουργείο Εξωτερικών σε επίπεδο διμερών σχέσεων Ελλάδας Αλβανίας, μετά τις προκλητικές και ανιστόρητες δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Αλβανίας;

-Σε τι ενέργειες έχουν προβεί τα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να τηρηθεί και από την αλβανική πλευρά η διακρατική συμφωνία που προβλέπει την απουσία στοιχείων επεκτατικού χαρακτήρα από τα σχολικά εγχειρίδια, συμφωνία που δεν τηρείται μέχρι και σήμερα από την Αλβανία;