Διακοσμητικός ο ρόλος του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας

Διακοσμητικός ο ρόλος του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας Κύριο

Αρ. πρωτ.: 967

Θεσσαλονίκη, 4 Νοεμβρίου 2016

Προς Υπουργό:

Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Διακοσμητικός ο ρόλος του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας»

Ανενεργό παραμένει το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ), με την ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου να σωπαίνει εκκωφαντικά στις αλλεπάλληλες επιστολές και εκκλήσεις τόσο της ηγεσίας του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας, όσο και των τριών συμβουλίων, που το απαρτίζουν. Οι επικεφαλής των Συμβουλίων με πρόσφατη επιστολή τους προς τον Υπουργό Παιδείας εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την μη ενεργοποίηση του ΕΣΥΠ, παρά τις εισηγήσεις τους και παρά το γεγονός, ότι αποτελούν επιλογή της ίδιας της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Οι ενέργειες του αρμόδιου Υπουργείου αποδεικνύουν το πως εκλαμβάνει η ηγεσία του τον ρόλο του ΕΣΥΠ, στο οποίο προσδίδει διακοσμητικό και μόνο ρόλο.
Το ΕΣΥΠ οφείλει να έχει ουσιαστικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η συμβουλευτική του λειτουργία, αναφορικά με τα θέματα της εκπαίδευσης πρέπει να είναι ουσιαστική. Εντούτοις, ο αρμόδιος Υπουργός επιλέγει την πλήρη απαξίωση και αδράνεια του ΕΣΥΠ, αποδεικνύοντας το μειωμένο ενδιαφέρον του για τη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου. Ωστόσο, οφείλει να ενεργήσει, έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί το ΕΣΥΠ και να ενισχυθεί ο ρόλος του με στόχο την αναβάθμιση της εκπαίδευσης.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να ενεργοποιήσει το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας και να ενισχύσει τον ρόλο του με στόχο την αναβάθμιση της εκπαίδευσης;