Προβλήματα στην μεταφορά των μαθητών του Ειδικού Σχολείου Πυλαίας

Προβλήματα στην μεταφορά των μαθητών του Ειδικού Σχολείου Πυλαίας Κύριο

Αρ. πρωτ.: 887

Θεσσαλονίκη, 2 Νοεμβρίου 2016

Προς Υπουργούς:

Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Προβλήματα στην μεταφορά των μαθητών του Ειδικού Σχολείου Πυλαίας»

Σε απόγνωση βρίσκονται οι γονείς και οι μαθητές του Ειδικού Σχολείου στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, όπου εξαιτίας του προβλήματος της μεταφοράς των μαθητών είναι αδύνατη η παρακολούθηση μαθημάτων με αποτέλεσμα να χάνονται αμέτρητες ώρες διδασκαλίας. Στο Εργαστήριο Ειδικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης φοιτούν παιδιά ΑμΕΑ και μάλιστα τα περισσότερα με σοβαρή νοητική στέρηση. Τα παιδιά δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη να παρακολουθούν τα μαθήματά τους, καθώς το πρόβλημα της μεταφοράς τους παραμένει άλυτο.
Σημειωτέον, ότι αρκετά από αυτά τα παιδιά βρίσκονται σε αναπηρικό αμαξίδιο, ως εκ τούτου οι δυσκολίες μεταφοράς τους είναι μεγάλες. Οφείλουν τα αρμόδια Υπουργεία να επιδείξουν την δέουσα ευαισθησία σε αυτά τα παιδιά και να προβούν άμεσα στην επίλυση του προβλήματος μεταφοράς τους στο Ειδικό Σχολείο, έτσι ώστε να μπει ένα τέλος στην ταλαιπωρία τόσο των ίδιων όσο και των οικογενειών τους.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται ο αρμόδιοι Υπουργοί:

- Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν τα αρμόδια Υπουργεία, έτσι ώστε να επιλυθεί άμεσα το πρόβλημα μεταφοράς των μαθητών του Ειδικού Σχολείου στην Πυλαία;