Εφαρμογή μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων

Εφαρμογή μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 882/02.11.2016

Αθήνα, 02/11/2016

Προς:
Τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Θεόδωρο Δρίτσα

Θέμα: Εφαρμογή μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων

Σημαντικά προβλήματα στον κλάδο της ναυτιλιακής βιομηχανίας δημιουργεί η αδυναμία πλήρους συμμόρφωσης της χώρας μας στο νέο διεθνές νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά στη λειτουργία των ποντοπόρων πλοίων μετά και την υιοθέτηση του Κώδικα ISM (Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων), καθώς και του Κώδικα ΙSPS (Διεθνής Κώδικας για την Ασφάλεια των Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων από έκνομες ενέργειες – ΙnternationalShipandPortFacilitySecurityCode).
Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια από την υιοθέτηση οδηγιών και κανονισμών για τη βελτίωση των πρότυπων ασφάλειας στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, εξακολουθούν να υπάρχουν λιμενικές εγκαταστάσεις στη χώρα μας, που είτε δεν εφαρμόζουν πλήρως τα προβλεπόμενα μέτρα και τις διαδικασίες ασφαλείας για την προστασία των επιβατών, των μελών του πληρώματος, του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων περιοχών, είτε καθυστερούν την υλοποίηση των υποδομών που απαιτούνται.
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δεν έχει προβεί σε άμεσες νομοθετικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των γραφειοκρατικών προβλημάτων, που οδηγούν σε καθυστερήσεις των αδειοδοτήσεων και των διαγωνιστικών διαδικασιών, ούτε, επίσης, έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα της υποστελέχωσης των αρμόδιων υπηρεσιών.
Λύση που θα μπορούσε να εφαρμοστεί - που ακολουθείται και παγκοσμίως – είναι η επιβολή ανταποδοτικού τέλους ασφαλείας ανά Λιμένα (κάτι αντίστοιχο επιβάλλεται στις αεροπορικές μεταφορές) χαμηλού κόστους (δε θα υπερβαίνει τα 2 ευρώ ανά επιβάτη), έτσι ώστε να μην έχει αρνητική επίπτωση στη συνολική τιμή του εισιτηρίου. Η επιβολή ανταποδοτικού τέλους θα επιτρέψει την άμεση υλοποίηση των απαιτούμενων υποδομών και εξοπλισμών και την εφαρμογή μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας. Παράλληλα, δύναται να δημιουργήσει μέχρι και 3.500 νέες θέσεις εργασίες σε βάθος τριετίας χωρίς οικονομική επιβάρυνση των Λιμένων ή του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Γιατί καθυστερεί η έκδοση Κ.Υ.Α για την επιβολή του ανταποδοτικού τέλους ασφαλείας που είχε αιτηθεί από φορείς διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων από το Σεπτέμβριο του 2015;

2. Τι μέτρα θα λάβετε για τη δημιουργία σημαντικού αριθμού νέων μόνιμων, αλλά και εποχικών θέσεων εργασίας για την εφαρμογή των μέτρων περί διαδικασιών ασφαλείας και τη συντήρηση των απαιτούμενων υποδομών και εξοπλισμών ασφαλείας;

Ο ερωτών Βουλευτής

1. Σίμος Κεδίκογλου, Βουλευτής Ευβοίας
2. Θεόδωρος Καράογλου, Βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης
3. Βλάχος Γεώργιος, Βουλευτής Αττικής
4. Αθανάσιος Μπούρας, Βουλευτής Αττικής
5. Κων/νος Σκρέκας, Βουλευτής Τρικάλων
6. Γεώργιος Βαγιωνάς, Βουλευτής Χαλκιδικής
7. Γιάννης Ανδριανός, Βουλευτής Αργολίδος
8. Σοφία Βούλτεψη, Βουλευτής Β' Αθηνών
9. Χρήστος Κέλλας, Βουλευτής Λαρίσης
10. Γεράσιμος Γιακουμάτος, Βουλευτής Β' Αθηνών
11. Κων/νος Γκιουλέκας, Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης
12. Στέργιος Γιαννάκης, Βουλευτής Πρεβέζης
13. Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Βουλευτής Β' Αθηνών
14. Σάββας Αναστασίαδης, Βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης
15. Δημήτρης Κυριαζίδης, Βουλευτής Δράμας
16. Βασίλης Οικονόμου, Βουλευτής Επικρατείας
17. Κων/νος Κατσαφάδος, Βουλευτής Α' Πειραιώς
18. Χαράλαμπος Αθανασίου, Βουλευτής Λέσβου
19. Γεώργιος Γεωργαντάς, Βουλευτής Κιλκίς
20. Νίκος Παναγιωτόπουλος, Βουλευτής Καβάλας
21. Αθανάσιος Δαβάκης, Βουλευτής Λακωνίας
22. Κώστας Καραμανλής, Βουλευτής Σερρών
23. Ευάγγελος Μπασιάκος, Βουλευτής Βοιωτίας
24. Φωτεινή Αραμπατζή, Βουλευτής Σερρών