Λουκέτο στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών βάζει η Κυβέρνηση

Λουκέτο στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών βάζει η Κυβέρνηση Κύριο

Αρ. πρωτ.: 883

Θεσσαλονίκη, 2 Νοεμβρίου 2016

Προς Υπουργό:
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Λουκέτο στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών βάζει η Κυβέρνηση»

Με λουκέτο κινδυνεύει το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ), καθώς η Κυβέρνηση προχωρά στην πλήρη διάσπασή του ακυρώνοντας το αξιόλογο έργο του Ινστιτούτου και την προσφορά του στην επιστημονική έρευνα. Το ΙΤΣΑΚ ιδρύθηκε το 1979 με έδρα τη Θεσσαλονίκη ως ανεξάρτητο και αυτοδύναμο ερευνητικό κέντρο, επιτελώντας σημαντικό έργο στην προστασία της χώρας μας από την σεισμική δραστηριότητα. Αναίτια και αβάσιμα το αρμόδιο Υπουργείο προχωρά στην διάλυσή του και στην μεταφορά της έδρας του στην Κεφαλονιά. Το έργο του ΙΤΣΑΚ, το οποίο σημειωτέον έχει αναπτύξει πολυεπίπεδη συνεργασία με την Πολυτεχνική Σχολή στη Θεσσαλονίκη, στην γνώση και στις καινοτομίες είναι τεράστιο.
Το Ινστιτούτο στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο, η κατασκευή του οποίου ολοκληρώθηκε με ευρωπαϊκά κονδύλια της Ε.Ε. Διατηρεί υψηλού επιπέδου ερευνητική ομάδα με ολοκληρωμένη τεχνογνωσία, που συμβάλλει στην αντισεισμική έρευνα και στην μείωση των συνεπειών των σεισμών. Συμμετέχει μάλιστα σε προγράμματα, εθνικά και διεθνή και σε μεταπτυχιακά προγράμματα ΑΕΙ, όπως επίσης διατηρεί συνεργασία με διεθνή ερευνητικά κέντρα. Η χώρα μας, μια περιοχή με έντονη σεισμική δραστηριότητα τόσο κατά το παρελθόν, όσο και την τρέχουσα περίοδο ταλαιπωρείται από τους σεισμούς. Ως εκ τούτου είναι άκαιρη οποιαδήποτε ενέργεια διάλυσης του ΙΤΣΑΚ και μεταφοράς του σε ένα νησί, όπου δεν υπάρχουν οι αναγκαίες υποδομές υποστήριξής τους. Αντιθέτως, οφείλει το αρμόδιο Υπουργείο να ενισχύσει την δομή και λειτουργία του και να το αναβαθμίσει, έτσι ώστε να συνεχίσει το πολυσχιδές έργο του και την αξιόλογη επιστημονική του δραστηριότητα.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Για ποιους λόγους το αρμόδιο Υπουργείο διαλύει το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών και το μεταφέρει στην Κεφαλονιά;

- Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να ενισχύσει και να αναβαθμίσει το ΙΤΣΑΚ;