Τραγικές ελλείψεις σχολικών μονάδων σε Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία

Τραγικές ελλείψεις σχολικών μονάδων σε Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 885

Θεσσαλονίκη, 2 Νοεμβρίου 2016

Προς Υπουργούς:
-Οικονομικών
-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
-Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Τραγικές ελλείψεις σχολικών μονάδων σε Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία»

Δραματική καταγράφεται η κατάσταση της σχολικής στέγης τόσο στην πόλη της Θεσσαλονίκης όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Η κρισιμότητα της κατάστασης αποτυπώνεται ξεκάθαρα και από τα διαθέσιμα κονδύλια, καθώς κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (2007-2013) διατέθηκαν για τη σχολική στέγη στην Κεντρική Μακεδονία 191 εκατ. ευρώ, ενώ κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο (2014-2020) το αντίστοιχο μόλις στα 24 εκατ. ευρώ.
Την ίδια στιγμή, το κόστος των μισθωμάτων των χώρων που νοικιάζονται στους κατά τόπους δήμους προκειμένου να στεγαστούν οι μαθητικές αίθουσες, είναι ιδιαίτερα υψηλό με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Δήμο Θέρμης, όπου το ελληνικό δημόσιο πληρώνει 540.000 ευρώ ετησίως.
Πέρα όμως από το οικονομικό κόστος που έχουν αυτοί οι χώροι, υπάρχουν και πολλά προβλήματα. Στη Θεσσαλονίκη περισσότερα από 100 νηπιαγωγεία στεγάζονται σε καταστήματα και υπόγεια, μη πληρώντας τις κατάλληλες προδιαγραφές του τελευταίου αντισεισμικού κανονισμού.
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι αρμόδιοι φορείς, καθώς εάν δεν αναζητηθεί άμεσα μία λύση και αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων ελλοχεύει ο κίνδυνος να μην προχωρήσει η ανέγερση νέων σχολείων τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην ευρύτερη περιοχή του νομού έως το 2020.
Την ίδια στιγμή έχουν παγώσει οι διαδικασίες απαλλοτριώσεων εκτάσεων για την ανέγερση σχολικών μονάδων με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χαθούν 50 χώροι στη Θεσσαλονίκη και δεκάδες ακόμα στην ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας.
Τα προβλήματα που συσσωρεύονται είναι πολλά, καθώς αφορούν στην αδυναμία ανανέωσης μισθωτηρίων λόγω τεχνικών ανεπαρκειών, την ανάγκη εκτεταμένων εργασιών συντήρησης των σχολικών μονάδων, αλλά και στην επιτακτική ανάγκη πλέον της ενεργειακής τους αναβάθμισης.
Σύμφωνα με την τελευταία (Οκτώβριος 2016) αναλυτική καταγραφή των αναγκών και των προβλημάτων σε κτιριακές σχολικές εγκαταστάσεις ανά δήμο με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας αποτυπώνεται η άμεση ανάγκη κατασκευής σχολικών κτιρίων όλων των βαθμίδων, όπως νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων, αλλά και η προσθήκη εργαστηριακών χώρων και υλικοτεχνικής υποδομής για μαθήματα θετικών επιστημών και πληροφορικής.

Το πρόβλημα των σχολικών μονάδων εντοπίζεται ακόμα μεγαλύτερο στις περιοχές και στους δήμους όπου υπάρχει τα τελευταία χρόνια μετακίνηση πληθυσμών, ιδιαίτερα νέων ζευγαριών με μικρά παιδιά που μετακινούνται από το κέντρο της Θεσσαλονίκης προς τους περιφερειακούς δήμους.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

-Προβλέπεται τα συναρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν στην επαναπροκήρυξη του ΣΔΙΤ Κεντρικής Μακεδονίας για την κατασκευή σχολικών κτιρίων;

-Προβλέπεται τα αρμόδια Υπουργεία να εξετάσουν το ενδεχόμενο ειδικής χρηματοδότησης των απαλλοτριώσεων αστικών εκτάσεων για την ανέγερση σχολικών μονάδων, ώστε να μην χαθούν οι εκτάσεις που έχουν ήδη βρεθεί και αξιολογηθεί ως κατάλληλες;

-Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβούν τα συναρμόδια Υπουργεία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την αδυναμία ανανέωσης των μισθωμάτων ενοικίασης χώρων που ήδη στεγάζονται κυρίως νηπιαγωγεία;

-Εξετάζεται το ενδεχόμενο κατά την επικείμενη αναθεώρηση του ΕΣΠΑ, εντός του 2017, της ανακατανομής πιστώσεων υπέρ των ΠΕΠ Περιφερειών για την αντιμετώπιση προβλημάτων της σχολικής στέγης;