Κίνδυνος δυσλειτουργίας του Αεροδρομίου Μακεδονία

Κίνδυνος δυσλειτουργίας του Αεροδρομίου Μακεδονία Κύριο

Αρ. πρωτ.: 839

Θεσσαλονίκη, 1 Νοεμβρίου 2016

Προς Υπουργό:
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Κίνδυνος δυσλειτουργίας του Αεροδρομίου Μακεδονία»

Αυξημένος είναι ο κίνδυνος δυσλειτουργίας του Αεροδρομίου Μακεδονία από το νέο έτος, καθώς ο διάδρομος προσγειώσεων και απογειώσεων θα τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών στο χώρο του Αεροδρομίου, με αποτέλεσμα την μεταβολή σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού. Οι εργασίες, που θα διαρκέσουν από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο του 2017 θα έχουν ως αποτέλεσμα την αναδιάρθρωση των πτήσεων με αποτέλεσμα το αεροδρόμιο να κινδυνεύει να χάσει αρκετές πτήσεις, εξαιτίας του μεγάλου χρονικού διαστήματος των εργασιών.
Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα ανησυχητική δεδομένου του μεγάλου όγκου επιβατών και τουριστών, που εξυπηρετεί το αεροδρόμιο σε καθημερινή βάση, καθώς η Θεσσαλονίκη αποτελεί τουριστικό κόμβο στην ευρύτερη περιοχή. Η αναβάθμιση του Αεροδρομίου Μακεδονία είναι επιβεβλημένη και για αυτό το αρμόδιο Υπουργείο πρέπει να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο ζήτημα, προκειμένου αφενός να μην ταλαιπωρηθεί το επιβατικό κοινό κατά την διάρκεια των εργασιών, αφετέρου να ρυθμιστούν τα λειτουργικής φύσεως ζητήματα, έτσι ώστε να είναι ομαλή και εύρυθμη η λειτουργία του Αεροδρομίου.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Έχει προβεί το αρμόδιο Υπουργείο σε έναν γενικότερο σχεδιασμό, προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Αεροδρομίου Μακεδονία ιδιαίτερα κατά την περίοδο εργασιών;