Εγκαίνια Μουσείου Μεσαιωνικής Τέχνης στην Κορυτσά

Εγκαίνια Μουσείου Μεσαιωνικής Τέχνης στην Κορυτσά Κύριο

Αρ. πρωτ.: 580

Θεσσαλονίκη, 21 Οκτωβρίου 2016

Προς:
Υπουργό Εξωτερικών

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Εγκαίνια Μουσείου Μεσαιωνικής Τέχνης στην Κορυτσά»

Συνεχίζει την προκλητική και απαράδεκτη στάση του το αλβανικό κράτος απέναντι στη χώρα μας. Πρόσφατο γεγονός αποτελεί η τελετή εγκαινίων του νέου Μουσείου Μεσαιωνικής (Βυζαντινής) Τέχνης στην Κορυτσά, όπου ο Αλβανός Πρωθυπουργός, αλλά και μέλη της Κυβέρνησής του επέδειξαν υποτιμητική και προσβλητική συμπεριφορά έναντι της πατρίδας μας. Στο νέο Μουσείο, η ολοκλήρωση του οποίου έγινε με την οικονομική στήριξη της Ελλάδας, φυλάσσονται εικόνες Ορθόδοξων ναών, ιερά κειμήλια και έργα τέχνης, που αποτελούν κληρονομιά της μακραίωνης Ορθόδοξης ιστορίας. Στα εγκαίνια του νέου Μουσείου δεν έγινε καμία μνεία από πλευράς αλβανικούς κράτους για την συνεισφορά της χώρας μας στην δημιουργία του μουσείου.
Η θρασύτητα και η έπαρση της Αλβανικής Κυβέρνησης ήταν έκδηλη, καθώς πέραν της αποσιώπησης από μέρους της Αλβανικής Κυβέρνησης της ελληνικής συνεισφοράς κατά την διάρκεια των εγκαινίων, στο χώρο του Μουσείου δεν αναφέρεται πουθενά η χρηματοδότηση του εγχειρήματος από το Ελληνικό κράτος, ούτε και το γεγονός ότι την εκπαίδευση των συντηρητών ανέλαβε η Ελλάδα. Το νέο Μουσείο αποτελεί σημείο αναφοράς στις σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών και περαιτέρω εμβάθυνσης των ιδιαίτερων κοινωνικών, πνευματικών, θρησκευτικών και πολιτιστικών δεσμών με την πατρίδα μας. Από πλευράς Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ουδεμία αναφορά έχει γίνει για τα εγκαίνια του εν λόγω Μουσείου, δημιουργώντας περιθώρια για υποτιμητικούς και προσβλητικούς χειρισμούς της αλβανικής πλευράς έναντι της χώρας μας.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Ήταν σε γνώση του αρμόδιου Υπουργείου η τελετή εγκαινίων του Μουσείου Μεσαιωνικής (Βυζαντινής) Τέχνης στην Κορυτσά;

-Προέβησαν σε ενέργειες οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, δεδομένου ότι ουδεμία αναφορά γίνεται για την προσφορά και τη χρηματοδότηση της χώρας μας για την ολοκλήρωση του νέου Μουσείου;