Ανανέωση αδειών ασκήσεως επαγγέλματος σε επιτυχόντες του Α.Σ.Ε.Π.

Ανανέωση αδειών ασκήσεως επαγγέλματος σε επιτυχόντες του Α.Σ.Ε.Π. Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 8681

Θεσσαλονίκη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Προς Υπουργούς:
-Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΕΡΩΤΗΣΗ


ΘΕΜΑ: «Ανανέωση αδειών ασκήσεως επαγγέλματος σε επιτυχόντες του Α.Σ.Ε.Π.»

Στη Δημόσια Πρόσκληση Νο/7-2016 με Αρ. Πρωτ. 56157 του Α.Σ.Ε.Π., για την πρόσληψη θερμοϋδραυλικών σε Δήμους, μέσω του προγράμματος «Πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 δήμους θύλακες υψηλής ανεργίας – Α' κύκλος», απαιτούμενο μεταξύ άλλων δικαιολογητικών είναι και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Επειδή, ωστόσο, η αντιστοίχιση παλαιάς και νέας άδειας κοστίζει ανάλογα με το χρόνο λήξης έως και 400 ευρώ, οι ωφελούμενοι που δεν έχουν ενεργή άδεια περιμένουν τον οριστικό πίνακα κατάταξης, ώστε να είναι έτοιμοι να την αντιστοιχήσουν, πριν την πρόσληψή τους.
Επισημαίνεται ότι η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος είναι ένα από τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά τη διαδικασία και όχι κριτήριο που μοριοδοτείται για την πρόσληψη, γεγονός που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος να είναι ανανεωμένη ως το τέλος της προθεσμίας της προκήρυξης.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

- Πώς δικαιολογείται το γεγονός, μακροχρόνια άνεργοι που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. να καλούνται να πληρώσουν ένα παράβολο, μήνες πριν μάθουν το αποτέλεσμα της αίτησής τους;

- Εξετάζεται η δυνατότητα, αφού η αντιστοίχιση παλαιάς και νέας άδειας απαιτεί κάποιες ημέρες, οι ωφελούμενοι του μόνιμου πίνακα κατάταξης να δεσμεύονται με υπεύθυνη δήλωση, ότι θα την καταθέσουν πριν την υπογραφή της οκτάμηνης σύμβασής τους;