Λουκέτο σε αστυνομικά τμήματα

Λουκέτο σε αστυνομικά τμήματα Κύριο

Αρ. πρωτ.: 8546

Θεσσαλονίκη, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Προς Υπουργό:
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Λουκέτο σε αστυνομικά τμήματα»

Σε λουκέτο των αστυνομικών τμημάτων οδηγεί το σχέδιο αναδιάρθρωσης, που παρουσίασε πρόσφατα το αρμόδιο Υπουργείο, δημιουργώντας προβληματισμό και εύλογα ερωτήματα τόσο στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, όσο και στους πολίτες, που βλέπουν το αίσθημα ασφάλειας να μειώνεται διαρκώς. Συγκεκριμένα και βάσει του σχεδίου αναδιάταξης των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., 3 στα 10 αστυνομικά τμήματα κλείνουν ή συγχωνεύονται. Η ελλιπής αστυνόμευση, η αύξηση της εγκληματικότητας, οι κενές οργανικές θέσεις, τα τεράστια λειτουργικά προβλήματα, οι ελλείψεις σε οχήματα και εξοπλισμό δεν προβληματίζουν την ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου, η οποία προχωρά στην κατάργηση αστυνομικών τμημάτων.
Έντονο προβληματισμό όμως, δημιουργεί η απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου να καταργήσει τις Διευθύνσεις Δίωξης Ναρκωτικών στην περιφέρεια και να τις μετατρέψει σε μια γραφειοκρατική υπηρεσία ενός των Υποδιευθύνσεων Ασφάλειας. Η κατάργηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα έχει ως αποτέλεσμα να παροπλίσει μάχιμους αστυνομικούς με ειδίκευση, οι επιδόσεις και τα αποτελέσματα των οποίων στην δίωξη και στην αντιμετώπιση των ναρκωτικών είναι θεαματικά. Η αναδιάρθρωση της ΕΛ.ΑΣ. δεν επιτυγχάνεται με κατάργηση αστυνομικών τμημάτων, αλλά με ενίσχυση των υπαρχόντων τμημάτων τόσο σε επίπεδο προσωπικού όσο και σε τεχνολογικό εξοπλισμό.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Με ποιον τρόπο προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να ενισχύσει τα αστυνομικά τμήματα της χώρας και να μην προχωρήσει στην κατάργησή τους;