"Χωρίς Καινοτομία η... Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης"

"Χωρίς Καινοτομία η... Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης" Κύριο

Αρ. πρωτ.:

Θεσσαλονίκη, 06 Σεπτεμβρίου 2016

Προς:
-Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
-Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
-Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Χωρίς Καινοτομία η... Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης»

Δυο χρόνια μετά την παραχώρηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έκτασης 60 στρεμμάτων στη Θέρμη για τη δημιουργία του πρώτου θύλακα της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης, η σχετική σύμβαση παραμένει ανενεργή, παρά το γεγονός ότι η παραχώρηση είχε δοθεί με την προϋπόθεση να έχει θεσμοθετηθεί εντός πενταετίας.
Ενδεικτικό της αδράνειας ή απροθυμίας της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να στηρίξει και να ενισχύει πραγματικά έναν φορέα καινοτομίας και ανάπτυξης, τον οποίο παρέλαβε έτοιμο να λειτουργήσει ως ένα σύγχρονο εργαλείο επιστημονικής, τεχνολογικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης για το σύνολο της Βόρειας Ελλάδας, είναι το γεγονός ότι αν και έχει διανυθεί σχεδόν το μισό χρονικό διάστημα της παραπάνω προϋπόθεσης, εντούτοις δεν έχει ακόμη κατατεθεί ο φάκελος αδειοδότησης ώστε να κινηθούν οι σχετικές γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Αντίθετα, οι εμπλεκόμενες πλευρές αναλώνονται με ευθύνη της Πολιτείας στην ανταλλαγή εγγράφων και στην διατύπωση απόψεων χωρίς να υπάρχει η παραμικρή θετική εξέλιξη, με αποτέλεσμα (όπως αναφέρεται σε σχετικό ρεπορτάζ της ηλεκτρονικής εφημερίδας Voria.gr) οι μελετητές να πιέζουν είτε να ενεργοποιηθεί η σύμβαση ώστε να ολοκληρώσουν τη μελέτη είτε να διακοπεί η σύμβαση με υπαιτιότητα του Ελληνικού δημοσίου.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

-Γιατί δεν ενεργοποιείται η συμφωνία του 2014 προκειμένου να δρομολογηθούν οι ενέργειες θεσμοθέτησης του πρώτου θύλακα της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης;

-Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβούν τα αρμόδια Υπουργεία προς αυτήν την κατεύθυνση;

-Είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης να προχωρήσει στην ενεργοποίηση της συμφωνίας που υπάρχει από το 2014 ή υπάρχουν σκέψεις διακοπής της για να προκηρυχθεί νέα μελέτη;

-Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή του πρώτου θύλακα της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης, ώστε ο φορέας να αποκτήσει ουσιαστική δραστηριότητα;

-Πως οραματίζεται η Κυβέρνηση τη λειτουργία της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης;

-Είναι σε θέση η Κυβέρνηση να εγγυηθεί την εξασφάλιση των κονδυλίων που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση των απολύτως αναγκαίων έργων εντός της έκτασης των 60 στρεμμάτων που έχουν παραχωρηθεί στη Θέρμη για τη δημιουργία του πρώτου θύλακα της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης;