Εκτός εξαγωγών τα ελληνικά μύδια

Εκτός εξαγωγών τα ελληνικά μύδια Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 7640

Θεσσαλονίκη, 24 Αυγούστου 2016

Προς Υπουργούς:
-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Εκτός εξαγωγών τα ελληνικά μύδια»

Ένα ακόμα μεγάλο πλήγμα έρχεται να προστεθεί στην ήδη δοκιμασμένη οικονομία της χώρας μας, με την αδυναμία εξαγωγής της εγχώριας παραγωγής μυδιών, η οποία αποτελεί σημαντικό εξαγωγικό προϊόν.
Η φετινή χρονιά αποδεικνύεται καταστροφική για το σύνολο των μυδοκαλλιεργητών των Κυμίνων και των Μαλγάρων του Νομού Θεσσαλονίκης, καθώς δεν μπορούν να εξάγουν την παραγωγή τους, που σε ποσοστό 95% διατίθεται σε εξαγωγές, λόγω ζητημάτων που φαίνεται να προέκυψαν κατά τις διαδικασίες των ποιοτικών ελέγχων και τον τρόπο διενέργειάς τους.
Η δυναμική παραγωγή μυδιών του Θερμαϊκού Κόλπου κρίθηκε ακατάλληλη στους ελέγχους ποιότητας που διενεργήθηκαν από το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Βιοτοξίνων Θεσσαλονίκης, το οποίο ελέγχει όλες τις ζώνες παραγωγής οστρακαλλιεργειών στην Ελλάδα, σε δείγματα που στέλνουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα οι κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες.
Την ίδια στιγμή όμως μία σειρά από γεγονότα εγείρουν πολλά ερωτηματικά ως προς τις διαδικασίες που τηρήθηκαν για τους ελέγχους καταλληλότητας των μυδιών, όπως η λήξη της σύμβασης του πλοιαρίου δειγματοληψίας και οι καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος και η περίοδος αιχμής της παραγωγής. Επιπλέον, την κατάσταση φαίνεται να έχουν επιδεινώσει και οι ελλείψεις κατάλληλα εξειδικευμένου προσωπικού που σημειώνονται στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Βιοτοξίνων Θεσσαλονίκης.

Παρά το γεγονός ότι τα ελληνικά μύδια είναι περιζήτητα στο εξωτερικό, η αδυναμία εξαγωγής τους έχει ολέθριες συνέπειες για την παραγωγή και τους καλλιεργητές, ενώ σύμφωνα και με τον Αλιευτικό Οστρακαλλιεργητικό Σύλλογο Κυμίνων και Νέων Μαλγάρων η ζημιά δεν μπορεί ακόμα να εκτιμηθεί.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Εθνικού Εργαστήριου Αναφοράς Βιοτοξίνων Θεσσαλονίκης, ώστε να τηρούνται όλες οι κατάλληλες προϋποθέσεις και τα χρονικά περιθώρια για τη διενέργεια των ελέγχων;

-Σε τι ενέργειες έχουν προβεί οι αρμόδιοι φορείς του Υπουργείου στις περιπτώσεις που εντοπίζονται ακατάλληλα δείγματα στις μυδοκαλλιέργειες, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τέτοιου είδους κρούσματα και να διασφαλισθεί η ποιότητα της εγχώριας παραγωγής μυδιών;

-Τι μέτρα προβλέπεται να λάβει το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να μην πληγούν οι εξαγωγές των ελληνικών μυδιών στο εξωτερικό και να μην ζημιωθεί ακόμα περισσότερο ο κλάδος της ελληνικής οικονομίας;