«Αυξάνονται οι “αιώνιοι φοιτητές” στα ελληνικά ΑΕΙ»

«Αυξάνονται οι “αιώνιοι φοιτητές” στα ελληνικά ΑΕΙ» Κύριο

Αρ. πρωτ.:7534/5.8.2016

Θεσσαλονίκη, 05 Αυγούστου 2016

Προς:
-Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Αυξάνονται οι "αιώνιοι φοιτητές" στα ελληνικά ΑΕΙ»

Την παθογένεια του φαινομένου των «αιώνιων φοιτητών», οι οποίοι αυξάνουν με γεωμετρική πρόοδο στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, επιβεβαιώνει η ετήσια έκθεση της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), σύμφωνα με την οποία λιγότεροι από τρεις στους δέκα φοιτητές αποφοιτούν με τη λήξη των κανονικών εξαμήνων της σχολής τους.
Με βάση την έκθεση της ΑΔΙΠ, το 2014 υπήρχαν περισσότεροι από 213.098 «λιμνάζοντες» φοιτητές που είχαν ξεπεράσει τον κανονικό χρόνο σπουδών τους, επιβεβαιώνοντας την τάση της καθυστερημένης αποφοίτησης που καταγράφεται στα ελληνικά πανεπιστήμια.
Οι «λιμνάζοντες» ή «αιώνιοι» φοιτητές έχουν ως αποτέλεσμα αφενός την αύξηση του αριθμού των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στα ελληνικά ΑΕΙ και αφετέρου επηρέασαν αρνητικά το λόγο φοιτητών/διδασκόντων για το 2014 ο οποίος είναι υπερδιπλάσιος του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 18,6 φοιτητές ανά καθηγητή, στην Ελλάδα αναλογούν 44,5 φοιτητές σε έναν καθηγητή.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Προτίθεται να προχωρήσει στη διαγραφή των λεγόμενων «αιώνιων φοιτητών», σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια, από τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα;

-Με ποιόν τρόπο η ανώτατη εκπαίδευση θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη μετατροπή της εθνικής οικονομίας σε παραγωγική οικονομία, βασισμένη στη γνώση και την καινοτομία;

-Δεδομένου ότι χιλιάδες Έλληνες φοιτητές σπουδάζουν κάθε χρόνο σε ιδιωτικά Πανεπιστήμια του εξωτερικού, είναι στις προθέσεις του αρμόδιου Υπουργείου η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα;