Άνισα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών στα Δημόσια ΙΕΚ

Άνισα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών στα Δημόσια ΙΕΚ Κύριο

Αρ. πρωτ.: 7417/29.07.2016

Θεσσαλονίκη, 29 Ιουλίου 2016

Προς Υπουργό:
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Άνισα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών στα Δημόσια ΙΕΚ»

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 6ΝΖΙ4653ΠΣ-1Τ1) αλλάζουν τα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης, αποκλείοντας ουσιαστικά από τη διαδικασία και από τη δυνατότητα διδασκαλίας τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους.
Πρόκειται για μια απόφαση που φέρνει σε άνιση και δυσχερέστερη θέση συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους έναντι των υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα, καθώς δεν τους τοποθετεί στην ίδια θέση.
Πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο Γ7, όπου και επεξηγείται αναλυτικά ο τρόπος στελέχωσης των Δ.ΙΕΚ και των Δ.ΣΕΚ με εκπαιδευτές ενηλίκων, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «Οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι κατατάσσονται στο τέλος των αξιολογικών πινάκων».
Πρόκειται για μία απόφαση που οδηγεί στον αποκλεισμό με μόνο κριτήριο την ιδιότητα του συνταξιούχου και του δημοσίου υπαλλήλου δεκάδες μέχρι σήμερα εκπαιδευτές ενηλίκων, άρτια εκπαιδευμένους και καταρτισμένους, με πολύχρονη σε πολλές περιπτώσεις επαγγελματική και διδακτική εμπειρία.
Επιπλέον με την απόφαση αυτή να τους κατατάξει στο τέλος των αξιολογικών πινάκων, το Υπουργείο στοχοποιεί και αδικεί συνταξιούχους και υπαλλήλους του δημοσίου τομέα με διάθεση προσφοράς στην εκπαίδευση ενηλίκων, έναντι υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα, που επίσης είναι εργαζόμενοι και λαμβάνουν ένα εισόδημα, γεγονός που σημαίνει ότι το εισοδηματικό κριτήριο δεν ισχύει στην πράξη.
Σε μία περίοδο δύσκολη για όλο τον ελληνικό λαό, που βιώνει το τρίτο και επαχθέστερο μνημόνιο της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, θα έπρεπε να υπάρχει σεβασμός στη προσπάθεια όλων των πολιτών να ενισχύσουν το οικογενειακό τους εισόδημα και να προσφέρουν στην κοινωνία με ισότιμους όρους.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Για ποιους λόγους το αρμόδιο Υπουργείο προχώρησε στην απόφαση να κατατάξει στο τέλος των αξιολογικών πινάκων των εκπαιδευτών ενηλίκων σε Δ.ΙΕΚ και Δ.ΣΕΚ τους συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους;

-Προβλέπεται το αρμόδιο Υπουργείο να επανεξετάσει και να άρει την ισχύ του συγκεκριμένου κριτηρίου κατάταξης στις λίστες των εκπαιδευτών ενηλίκων, αποκαθιστώντας την ισονομία μεταξύ των υποψηφίων εκπαιδευτών;