Λειτουργία επιχειρήσεων σε περιοχές "αμιγούς κατοικίας"

Λειτουργία επιχειρήσεων σε περιοχές "αμιγούς κατοικίας" Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 7165/21-7-2016

Θεσσαλονίκη, 21 Ιουλίου 2016

Προς Υπουργούς:
-Περιβάλλοντος και Ενέργειας
-Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία επιχειρήσεων σε περιοχές "αμιγούς κατοικίας"»

Με τις κατά καιρούς αποφάσεις των αρμοδίων υπηρεσιών έχουν καθοριστεί χρήσεις γης ως «αμιγής κατοικία» σε διάφορες περιοχές της επικράτειας, μεταξύ των οποίων και διάφοροι οικισμοί του Δήμου Θερμαϊκού στον Νομό Θεσσαλονίκης. Στις περιοχές αυτές, πλην ορισμένων εξαιρέσεων (καταστήματα τροφίμων, φαρμακεία, χαρτοπωλεία, κρεοπωλεία, γαλακτοπωλεία, αρτοποιεία, ξενώνες κλπ.) δεν επιτρέπεται η λειτουργία επιχειρήσεων.
Με το άρθρο 51 του Ν.4178/2013 και την εγκύκλιο 472/3-2-2014 του Υ.ΠΕ.Κ.Α., δόθηκε η δυνατότητα εκσυγχρονισμού και επέκτασης των κτιριακών εγκαταστάσεων (υπό προϋποθέσεις) σε επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός περιοχών αμιγούς κατοικίας, θέτοντας όμως αποκλειστική προθεσμία για την εκτέλεση του έργου τα τρία έτη, με λήξη στις 8/8/2016. Πέραν αυτής της ημερομηνίας χάνεται το δικαίωμα εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας, ιδιαίτερα αν πρόκειται για επιχειρήσεις με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις λειτουργίας, όπως τα πρατήρια υγρών καυσίμων.
Το ανωτέρω θα έχει σαν αποτέλεσμα το κλείσιμο και άλλων επιχειρήσεων που δεν πρόλαβαν να κάνουν εφαρμογή του παραπάνω νόμου, με επακόλουθο την αύξηση της ύφεσης και της ανεργίας που μαστίζει τη χώρα μας.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

-Υπάρχει σκέψη για παράταση του χρόνου λήξης της προθεσμίας πέραν της 8/8/2016, καθώς απαιτείται αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για τη συγκέντρωση και υποβολή όλων των δικαιολογητικών;

-Είναι γνωστός ο αριθμός των πολεοδομικών μελετών που εκκρεμούν στις υπηρεσίες σας για τροποποίηση; Μέχρι πότε προβλέπεται η ολοκλήρωση αυτών;