Σχέδιο νόμου για την αναδιοργάνωση των Υποθηκοφυλακείων της χώρας

Σχέδιο νόμου για την αναδιοργάνωση των Υποθηκοφυλακείων της χώρας Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 6913

Θεσσαλονίκη, 11 Ιουλίου 2016

Προς Υπουργό:
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Σχέδιο νόμου για την αναδιοργάνωση των Υποθηκοφυλακείων της χώρας»

Στο προς διαβούλευση «Σχέδιο Νόμου για την αναδιοργάνωση των Υποθηκοφυλακείων της χώρας», προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 1, η δημιουργία ενός έμμισθου υποθηκοφυλακείου ανά νομό με έδρα την πρωτεύουσα του νομού, ενώ συστήνονται πλέον των ήδη λειτουργούντων σαράντα ένα (41) έμμισθα υποθηκοφυλακεία.
Σε ό,τι αφορά στον Νομό Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 και 2 του σχεδίου νόμου, προβλέπεται η δημιουργία ενός έμμισθου Υποθηκοφυλακείου με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στο οποίο θα υπάγονται τα Υποθηκοφυλακεία Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Βασιλικών, Νεάπολης, Λαγκαδά, Κουφαλίων και Σοχού. Παράλληλα, τα ειδικά και μη ειδικά άμισθα Υποθηκοφυλακεία καταργούνται με επιφύλαξη των οριζομένων στις μεταβατικές διατάξεις.
Ωστόσο, στην πράξη φαίνεται ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν θα καταφέρει να λειτουργήσει προς όφελος των πολιτών και να συμβάλει στην αποκέντρωση και ευκολότερη εξυπηρέτησή τους. Αντίθετα θα συμβάλει στην αποδόμηση των ελάχιστων υπηρεσιών και παροχών που έχουν μείνει στην ελληνική περιφέρεια, ενώ θα επιβαρύνει οικονομικά τους πολίτες της περιφέρειας του Νομού Θεσσαλονίκης, που θα πρέπει πλέον να διανύουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις προκειμένου να μεταβούν στη Θεσσαλονίκη, εάν καταργηθούν τα άμισθα Υποθηκοφυλακεία Βασιλικών, Λαγκαδά, Κουφαλίων και Σοχού.

Ως άμισθα μάλιστα, δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ στην ουσία λειτουργούν ως εισπρακτικός φορέας δημοσίου χρήματος, καθώς αποδίδουν στο δημόσιο δικαιώματα ΤΑΧΔΙΚ, Δημοσίου και ΦΠΑ.
Σε περίπτωση κατάργησής τους, οι πολίτες θα αναγκάζονται να διανύουν πολύ μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις, που θα ξεπερνούν ακόμα και τα 50χλμ, προκειμένου να εξυπηρετηθούν από το νεοσύστατο Υποθηκοφυλακείο που θα εδρεύει πλέον στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Πέραν όμως της ταλαιπωρίας που θα υπόκεινται οι ίδιοι οι πολίτες, μία τέτοια συγχώνευση ελλοχεύει κινδύνους και για την εύρυθμη λειτουργία του ίδιου του φορέα, που θα έχει πλέον υπέρογκο φόρτο εργασίας, πολλαπλάσιο αριθμό πολιτών προς εξυπηρέτηση, καθώς θα έχει επιβαρυνθεί και θα πρέπει να συγχωνεύσει τις εργασίες επτά λειτουργούντων σήμερα Υποθηκοφυλακείων σε όλο το Νομό Θεσσαλονίκης.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Προβλέπεται το αρμόδιο Υπουργείο να επανεξετάσει τις συγκεκριμένες διατάξεις και να αποσύρει το εν λόγω σχέδιο νόμου, το οποίο θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών με την κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων Βασιλικών, Λαγκαδά, Κουφαλίων και Σοχού στον Νομό Θεσσαλονίκης, τα οποία είναι άμισθα και δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό;