Στάσιμη η παραχώρηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση των εντός αστικών κέντρων στρατοπέδων

Στάσιμη η παραχώρηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση των εντός αστικών κέντρων στρατοπέδων Κύριο

Αρ. πρωτ.: 6850

Θεσσαλονίκη, 07 Ιουλίου 2016

Προς:
-Υπουργό Εθνικής Άμυνας
-Υπουργό Οικονομικών

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Στάσιμη η παραχώρηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση των εντός αστικών κέντρων στρατοπέδων»

Οι χώροι των πρώην στρατοπέδων είναι απαραίτητοι και αναγκαίοι για την επιβίωση και το μέλλον των Δήμων, καθώς αποτελούν το μοναδικό αποθεματικό για την ενίσχυση του αστικού πρασίνου αλλά και τη δημιουργία υποδομών που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Ιδιαίτερα σε μια εποχή που τα αστικά κέντρα πλήττονται δραματικά από τη μάστιγα της ανεργίας, ως αποτέλεσμα της οικονομικής ύφεσης που δοκιμάζει την πατρίδα μας, η παραχώρηση των στρατοπέδων στους Δήμους και η υλοποίηση των σχεδιασμών που προβλέπονται με έργα κοινωφελή και ζωτικά, τόσο για την ποιότητα της ζωής, όσο και για τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, δεν είναι μόνο η λύση, αλλά ίσως να αποτελεί τη μοναδική επιλογή που μπορεί να οδηγήσει τις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις στην έξοδο από το τέλμα της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, του οικονομικού μαρασμού και πολλές φορές της περιθωριοποίησης.
Στο πλαίσιο αυτό διάφοροι φορείς, μεταξύ των οποίων και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, έχουν ζητήσει επανειλημμένα να γίνει σεβαστή η διαχρονική θέση και το πάγιο αίτημα Δήμων να τους παραχωρηθούν προς αξιοποίηση ενεργά (με τη μέριμνα μεταφοράς των μονάδων σε άλλες κατάλληλες τοποθεσίες) αλλά και ανενεργά στρατόπεδα, χωρίς ωστόσο αυτό τους το αίτημα να γίνεται καθολικά αποδεκτό.
Αλγεινή εντύπωση δε, προκαλεί το γεγονός ότι το Σχέδιο Νόμου: «Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», το οποίο θα μπορούσε να δώσει οριστική λύση στο ζήτημα, κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή χωρίς να προηγηθεί ουδεμία ενημέρωση και συζήτηση μεταξύ του αρμόδιου Υπουργείου και των συλλογικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Θα γίνουν σεβαστές οι προτάσεις και οι σχεδιασμοί των Δήμων για την αξιοποίηση (με ίδια δημοτικά έσοδα ή μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020) των εντός των πόλεων στρατοπέδων, όπως προβλέπουν τα οικεία Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια;

-Υπάρχει γενικός σχεδιασμός από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την αξιοποίηση των χώρων των Στρατοπέδων;

-Η καθυστέρηση παραχώρησης ενεργών (με τη μέριμνα μεταφοράς των μονάδων σε άλλες κατάλληλες τοποθεσίες) και ανενεργών στρατοπέδων στις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις υποκρύπτει διάθεση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να μεταβιβάσει τους χώρους στο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων, προκειμένου αυτοί με τη σειρά τους να διατεθούν σε ιδιώτες;

-Το Υπουργείο Οικονομικών έχει κοστολογήσει την αξία γης των χώρων όπου στεγάζονται ανενεργά στρατόπεδα;