Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις διοίκησης

Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις διοίκησης Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 6526

Θεσσαλονίκη, 27 Ιουνίου 2016

Προς:
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις διοίκησης»

Εντός των τελευταίων τριών ετών, 800 περίπου εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων και των δύο βαθμίδων της εκπαίδευσης αιτήθηκαν τη μετάταξή τους σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων.
Ενώ, όμως, τα οικεία υπηρεσιακά τους συμβούλια ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ έκαναν δεκτές τις αιτήσεις τους και τους αποδέσμευσαν από τις θέσεις τους στην Εκπαίδευση, το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο της διοίκησης ΚΥΣΔΙΠ ουδέποτε έκρινε επί της ικανοποιήσεως του αιτήματός τους, αφού ουδέποτε οι αιτήσεις τους και οι σχετικές αποφάσεις της αποδέσμευσής τους εισήχθησαν προς κρίση ενώπιον του Συμβουλίου, ως όφειλαν οι διοικητικοί παράγοντες του Υπουργείου να πράξουν.
Αντιθέτως, τον Ιούλιο του 2015, εντελώς εσπευσμένα το Υπουργείο, διά των υπηρεσιακών του παραγόντων, προφανώς με πολιτική εντολή, εισήγαγε ενώπιον του ΚΥΣΔΙΠ τις αιτήσεις και τις αποφάσεις αποδέσμευσης από τα ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ μόνο 121 εκπαιδευτικών, που αφορούσαν σε μετατάξεις στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, οι μετατάξεις των οποίων εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο και υπεγράφησαν οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.
Επιπρόσθετα, κατά το κρίσιμο αυτό χρονικό διάστημα (έτη 2014 και 2015) προκύπτει αδιαστίκτως η αδήριτη ανάγκη του Υπουργείου Παιδείας να ενισχύσει τις υπηρεσιακές του δομές με διοικητικούς υπαλλήλους, αφού αποσπώνται από τα σχολεία τους για να ενισχύσουν τις διοικητικές δομές του Υπουργείου χιλιάδες (2.500 με 3.000 χιλιάδες) εκπαιδευτικοί.
Ενώ, δηλαδή, το Υπουργείο Παιδείας αρνείται στους αιτούντες τη μόνιμη εργασία σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, όπως διά της νομίμου οδού αιτήθηκαν, την ίδια ώρα αποσπά χιλιάδες άλλους εκπαιδευτικούς, τους οποίους μετακινεί με ετήσια απόσπαση στις διοικητικές του δομές.

Συνεχίζεται έτσι μια στρεβλή διοικητική πρακτική ετήσιας απόσπασης χιλιάδων εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις προκειμένου να καλυφθούν τα κενά λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, ενώ οι αιτούντες τη μετάταξή τους σε διοικητικές θέσεις παραμένουν αναιτίως σε ομηρία, αποδεσμευμένοι μεν από τις εκπαιδευτικές τους θέσεις, μη μετατασσόμενοι παραδόξως σε διοικητικές θέσεις.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Γιατί οι αιτήσεις μετάταξης και οι σχετικές αποφάσεις της αποδέσμευσής τους δεν εισήχθησαν, επί τόσο μακρόν, προς κρίση ενώπιον του ΚΥΣΔΙΠ για την αποδοχή της μετάταξης και την έκδοση της σχετικής απόφασης;

-Τι εμποδίζει την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάταξης είτε με ταυτόχρονη μεταφορά θέσης είτε με κάλυψη κενής οργανικής θέσης, εφόσον μέσω του Προϋπολογισμού του Υπουργείου μπορεί να γίνει απρόσκοπτα η ανακατανομή πιστώσεων;

-Για ποιο λόγο δεν προχωρούν οι αιτήσεις των 800 περίπου μετατάξεων, την στιγμή που αποσπώνται 2.500 με 3.000 εκπαιδευτικοί σε διοικητικές θέσεις κάθε χρόνο;

- Μήπως κάποιοι προτιμούν τους εκπαιδευτικούς αυτούς ομήρους της στρεβλής διαδικασίας των αποσπάσεων, στερώντας το Υπουργείο Παιδείας από ανθρώπους που έχουν κάθε διάθεση να προσφέρουν μόνιμα διοικητικό έργο;