Ζητήματα εκπαίδευσης των παιδιών προσφύγων και μεταναστών

Ζητήματα εκπαίδευσης των παιδιών προσφύγων και μεταναστών Κύριο

Αρ. πρωτ.: 6422

Θεσσαλονίκη, 24 Ιουνίου 2016

Προς Υπουργό:
-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Ζητήματα εκπαίδευσης των παιδιών προσφύγων και μεταναστών»

Έχοντας φθάσει στο τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς, μίας χρονιάς που έκλεισε με πολλαπλά προβλήματα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης λόγω της αδυναμίας του αρμόδιου Υπουργείου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και έγκαιρα τα κενά στα σχολεία, την υποχρηματοδότηση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, την υποβάθμιση και απαξίωση της δια βίου μάθησης, το βλέμμα πλέον θα πρέπει να είναι στραμμένο στην επόμενη σχολική χρονιά.
Σε μια σχολική χρονιά που προστεθεί ένα ακόμα ζήτημα μείζονος σημασίας, αυτό της εκπαίδευσης των χιλιάδων παιδιών των προσφύγων και μεταναστών που έχουν «εγκλωβιστεί» στη χώρα μας. Η μεγάλη εισροή χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών στη χώρα μας τους τελευταίους μήνες με τη δημιουργία δεκάδων κέντρων φιλοξενίας και την προσωρινή, αλλά απροσδιορίστου χρονικής περιόδου, διαμονής τους σε αυτά, εγείρει πλέον και θέματα εκπαίδευσης και παιδείας των χιλιάδων αυτών ανήλικων παιδιών.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Τι μέτρα προβλέπεται να λάβει το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να αντιμετωπίσει έγκαιρα και αποτελεσματικά το ζήτημα της εκπαίδευσης των παιδιών των προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται στην Ελλάδα εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς;