Ακυρώνονται 123 τίτλοι ιδιοκτησίας Ελλήνων ομογενών της Χειμάρρας

Ακυρώνονται 123 τίτλοι ιδιοκτησίας Ελλήνων ομογενών της Χειμάρρας Κύριο

Αρ. πρωτ.: 4955

Θεσσαλονίκη, 19 Απριλίου 2016

Προς Υπουργό:
- Εξωτερικών

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Ακυρώνονται 123 τίτλοι ιδιοκτησίας Ελλήνων ομογενών της Χειμάρρας»

Σε μία προκλητική ενέργεια που προκαλεί έντονο προβληματισμό προχωρά η Αλβανική Κυβέρνηση απέναντι στους ομογενείς μας που ζουν στη γειτονική χώρα. Η Επιτροπή Ελέγχου Τίτλων Ιδιοκτησίας, που συστάθηκε από τη Νομαρχία Αυλώνας ανακοίνωσε με μία τοιχοκόλληση σε καφενείο του χωριού Δρυμάδες της Χειμάρρας, ότι ακυρώνονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας της γης που κατέχουν 123 ελληνικές οικογένειες, που ζουν στο χωριό.
Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τίτλους ιδιοκτησίας που εκδόθηκαν το 1994 με βάση τον νόμο 7501 σε ελληνικές οικογένειες των Δρυμάδων. Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Τίτλων Ιδιοκτησίας, γίνεται λόγος για παρατυπίες και ζητείται από τον Δήμο Χειμάρρας να ακυρώσει τους τίτλους ιδιοκτησίας των 123 ελληνικών οικογενειών.
Πρόκειται για μία κίνηση που δημιουργεί έντονο προβληματισμό, καθώς ουσιαστικά αφαιρείται η γη από τις μισές ελληνικές οικογένειες των Δρυμάδων. Κάθε τίτλος ιδιοκτησίας αφορά σε όλα τα αγροτεμάχια που έχει στην κατοχή της κάθε οικογένεια, που μπορεί να κυμαίνονται από ένα έως δέκα, ενώ η έκτασή τους κυμαίνεται από 100 τ.μ. έως 10.000 τ.μ. έκαστο.
Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται στη δημοσιότητα για το θέμα αυτό, με την ακύρωση των τίτλων ιδιοκτησίας τα κτήματα επιστρέφουν στο Αλβανικό κράτος, το οποίο μπορεί στη συνέχεια να τα παραχωρήσει στο ταμείο ελεύθερων κτημάτων και να δοθούν σε Αλβανούς υπηκόους, η περιουσία των οποίων κατασχέθηκε από το κομμουνιστικό καθεστώς ή να παραχωρηθούν σε Αλβανούς επενδυτές έναντι 1 ευρώ, σύμφωνα με τον νόμο για την ανάπτυξη του τουρισμού.
Η κίνηση αυτή φαίνεται ότι εντάσσεται σε ένα καλά ενορχηστρωμένο σχέδιο αφελληνισμού της Χειμάρρας, που ενώ ως το 1945 ήταν επισήμως αναγνωρισμένη ως ελληνική μειονοτική ζώνη, σήμερα δεν ανήκει στη μειονοτική ζώνη που αναγνωρίζει το Αλβανικό κράτος, ενώ οι κάτοικοί της θεωρούνται «δίγλωσσοι» Αλβανοί.
Μετά από αυτές τις εξελίξεις, οι ελληνικές οικογένειες της περιοχής εκφράζουν την ανησυχία και τους φόβους τους ότι θα ακολουθήσουν οι ίδιες πρακτικές και στα χωριά Γκιλεκάτες, Κοντράκια, Ηλίας και Παλάσα.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Έχει ενημερωθεί το αρμόδιο Υπουργείο για την απόφαση του Αλβανικού κράτους να ακυρώσει τους τίτλους ιδιοκτησίας 123 ελληνικών οικογενειών των Δρυμάδων, και εάν ναι σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί άμεσα προκειμένου να προστατέψει τις περιουσίες των Ελλήνων ομογενών;

-Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο σε επίπεδο διμερών σχέσεων προκειμένου να διασφαλίσει τις περιουσίες των Ελλήνων ομογενών στην Αλβανία, ώστε να μην ακολουθήσουν και άλλα τέτοιου είδους φαινόμενα αμφισβήτησης της νομιμότητας των τίτλων ιδιοκτησίας τους;