Αναγκαία η ενίσχυση της ελληνικής κρουαζιέρας

Αναγκαία η ενίσχυση της ελληνικής κρουαζιέρας Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 6002/8-6-2016

Θεσσαλονίκη, 08 Ιουνίου 2016

Προς:
-Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Αναγκαία η ενίσχυση της ελληνικής κρουαζιέρας»

Ένας από τους πιο δυναμικούς τουριστικούς τομείς της χώρας μας, η κρουαζιέρα, δέχεται τις επιπτώσεις των πολιτικών της παρούσας Κυβέρνησης. Παρόλο που τα οφέλη από την ενίσχυση της ελληνικής κρουαζιέρας μπορεί να είναι πολλαπλά και να συμβάλλουν στην τόνωση και την ανάταση της εθνικής μας οικονομίας, εντούτοις η Κυβέρνηση δεν το έχει αντιληφθεί, επιβαρύνοντας με την ασκούμενη πολιτική της τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην κρουαζιέρα. Οι πιέσεις που δέχεται η ελληνική κρουαζιέρα εξαιτίας της επιβολής των capital controls, των σκληρών μέτρων λιτότητας, αλλά και της γενικότερης δυσχερούς οικονομικής κατάστασης είναι πολλές.
Στο αρνητικό κλίμα επιπλέον έρχονται να προστεθούν και μια σειρά άλλων ζητημάτων όπως το προσφυγικό, που πλήττει την εικόνα των νησιών μας, αλλά και οι επαναλαμβανόμενες απεργίες στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, όταν την ίδια στιγμή ο ανταγωνισμός με τα λιμάνια της Τουρκίας για την απόκτηση μεγαλύτερων μεριδίων είναι έντονος. Η Κυβέρνηση ακόμη και εν μέσω της θερινής περιόδου, οφείλει να αντιληφθεί τα οφέλη που μπορεί να έχει η χώρα μας από την ανάπτυξη της κρουαζιέρας και να εφαρμόσει ένα σχέδιο ενίσχυσής της.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να ενισχυθεί ο κλάδος της ελληνικής κρουαζιέρας, δεδομένων των πολλαπλών οφελών που θα έχει η ανάπτυξη της για την εθνική μας οικονομία;