Χωρίς προσωπικό και πόρους το Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς στη Θεσσαλονίκη

Χωρίς προσωπικό και πόρους το Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς στη Θεσσαλονίκη Κύριο

Αρ. πρωτ.: 5830

Θεσσαλονίκη, 2 Ιουνίου 2016

Προς Υπουργό Υγείας

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Χωρίς προσωπικό και πόρους το Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς στη Θεσσαλονίκη»

Σε οριακό σημείο βρίσκεται πλέον η λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου «Γεώργιος Γεννηματάς» στη Θεσσαλονίκη, λόγω της έλλειψης προσωπικού, αλλά και πόρων για την κάλυψη των βασικών λειτουργικών αναγκών.
Τα τελευταία οκτώ χρόνια έχουν αποχωρήσει από το Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» περισσότερα από 300 άτομα προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, που δεν έχουν αναπληρωθεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το υπάρχον προσωπικό να κάνει ακόμα και δύο συνεχιζόμενες βάρδιες προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει το πρόγραμμα των εφημεριών.
Οι ελλείψεις πλέον σε ιατρικό, νοσηλευτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό καθιστούν τη λειτουργεία του νοσοκομείου επισφαλή, καθώς από 700 περίπου άτομα προσωπικό σήμερα αριθμεί μόλις 380. Ουσιαστικά μία στις δύο θέσεις είναι κενή, γεγονός που στη πράξη σημαίνει ότι εάν αρρωστήσει ένας εργαζόμενος ανατρέπεται όλο το πρόγραμμα και δημιουργούνται επιπλέον λειτουργικά προβλήματα.
Ιδιαίτερα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύουμε τα δημόσια νοσοκομεία έχουν επιβαρυνθεί με ακόμα μεγαλύτερο φόρτο εργασίας και η στήριξη της λειτουργίας τους είναι επιτακτική ανάγκη από την πλευρά της πολιτείας.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο άμεσα προκειμένου να ενισχυθεί το προσωπικό του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» και να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία του;