Άδικος τριετής αποκλεισμός των ωρομισθίων εκπαιδευτικών του ΟΑΕΔ

Άδικος τριετής αποκλεισμός των ωρομισθίων εκπαιδευτικών του ΟΑΕΔ Κύριο

Αρ. πρωτ.:

Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 2016

Προς Υπουργούς:
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Άδικος τριετής αποκλεισμός των ωρομισθίων εκπαιδευτικών του ΟΑΕΔ»

Επί σειρά ετών ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στηρίχθηκε στη μαθητεία του σε προσλήψεις ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού από τον χώρο των ελεύθερων επαγγελματιών, συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο τη θεωρητική με την πρακτική κατάρτιση των εκπαιδευομένων, που στη συνέχεια βγαίναν στην αγορά εργασίας με όλα τα απαραίτητα εφόδια.
Το ωράριο των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών από 20-23 ώρες άρχισε σταδιακά να μειώνεται, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει περιοριστεί στις 6-8 ώρες, δίνοντας μάλιστα προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς που έχουν κάρτα ανεργίας. Με αυτά τα δεδομένα αρκετοί ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, που ασκούσαν παράλληλα το ελεύθερο επάγγελμά τους, προχώρησαν σε κλείσιμο βιβλίων, ώστε να μην υποβαθμιστούν και χάσουν το πλήρες ωράριο απασχόλησης στις σχολές του ΟΑΕΔ.
Συνεπώς, όσοι επαγγελματίες διατήρησαν τα βιβλία τους, συνέχισαν να πληρώνουν τις εισφορές τους στον ασφαλιστικό τους φορέα και να μην εισπράττουν ταμείο ανεργίας, τιμωρήθηκαν με μείωση ωρών διδασκαλίας σε μόλις 6. Επιπλέον, σε περίπτωση που κάποιος απέρριπτε για οποιονδήποτε λόγο την πρόταση των 6 ωρών διδασκαλίας, δεχόταν μία πρωτοφανή τιμωρία αποκλεισμού για 3 χρόνια από το δικαίωμα ωρών διδασκαλίας.
Την ίδια στιγμή σε αντίστοιχες περιπτώσεις ωρομισθίων εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που είχαν λιγότερες από 11 ώρες διδασκαλίας δεν υπήρχε αντίστοιχη κύρωση σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας αποδοχής των διδακτικών ωρών. Επιπλέον ψηφίστηκε νόμος προκειμένου να μην υπάρχουν κυρώσεις ούτε και για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, δηλαδή με πλήρες ωράριο, που δεν αποδεχόντουσαν τις ώρες διδασκαλίας.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

-Προβλέπεται το αρμόδιο Υπουργείο να προβεί στις αρμόδιες ενέργειες, ώστε να μην τιμωρούνται με αποκλεισμό 3 ετών οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί του ΟΑΕΔ με λιγότερες από 11 ώρες, σε περίπτωση που δεν μπορούν να αποδεχθούν τις ώρες διδασκαλίας, όπως ισχύει στις αντίστοιχες περιπτώσεις των ωρομισθίων εκπαιδευτικών που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων;