Ανακαθορισμός ωραρίου Τελωνείου Ε' Πειραιά

Ανακαθορισμός ωραρίου Τελωνείου Ε' Πειραιά Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 5398/16-5-2016.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Ανακαθορισμός ωραρίου Τελωνείου Ε' Πειραιά»

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΔΤΔ Α1060878 ΕΞ 2016/7-4-2016 Α.Υ.Ο. – ΦΕΚ 1223/Β/27-4-2016) από την 1η Ιουνίου του 2016 το ωράριο λειτουργίας του Τελωνείου Ε΄ Πειραιά για τη διεκπεραίωση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων περιορίζεται κατά 4 ώρες από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή, σε σχέση με το προηγούμενο πιλοτικό καθεστώς λειτουργίας του (Δ19Α 5016609 ΕΞ2013/26-4-2013 Α.Υ.Ο.), ενώ την Κυριακή το τελωνείο λειτουργεί κατόπιν σχετικής αίτησης με δαπάνες και έξοδα του αιτούντος.
Δεδομένου ότι το Τελωνείο Ε΄ Πειραιά διαχειρίζεται το σύνολο των εμπορευματοκιβωτίων που εξάγονται δια θαλάσσης, το μειωμένο ωράριο λειτουργίας του είναι ελάχιστα συμβατό με τους χρόνους που απαιτούνται για τη φόρτωση προϊόντων εντός και εκτός Αττικής, ιδιαίτερα δε όταν πρόκειται για μεγαλύτερους όγκους φορτίων προς εξαγωγή. Η δε επικείμενη αύξηση της εμπορευματικής δραστηριότητας στον Λιμένα του Πειραιά, βάσει των επενδυτικών σχεδίων της Cosco, είναι βέβαιο ότι θα εντείνει το πρόβλημα.
Σημειώνεται ότι το 2014 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων είχε επικροτήσει τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας του μεγαλύτερου τελωνείου της χώρας ως ένα από τα μέτρα που είχαν συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων και στη διευκόλυνση του εξωτερικού εμπορίου της χώρας.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 Σε ποια ακριβώς ποσοτικά ή και άλλα δεδομένα βασίστηκε η απόφαση ανακαθορισμού του ωραρίου λειτουργίας του Τελωνείου Ε΄ Πειραιά,

 Εάν, πότε και υπό ποιες συνθήκες προτίθεται να επαναφέρει το ωράριο λειτουργίας του εν λόγω Τελωνείου, όπως αυτό ίσχυε πριν την έκδοση της πρόσφατης σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Βασίλειος Γιόγιακας
Θεόδωρος Καράογλου
Απόστολος Βεσυρόπουλος
Παναγιώτης Μηταράκης
Συμεών Κεδίκογλου
Κωνσταντίνος Σκρέκας
Σοφία Βούλτεψη
Χρήστος Μπουκώρος
Κωνσταντίνος Κατσαφάδος
Γεώργιος Γεωργαντάς
Χρήστος Κέλλας
Αθανάσιος Καββαδάς
Αθανάσιος Μπούρας
Βασίλειος Οικονόμου
Στέργιος Γιαννάκης
Όλγα Κεφαλογιάννη
Γεώργιος Βαγιωνάς
Νικήτας Κακλαμάνης
Ιωάννης Αντωνιάδης