Χωρίς δερματολόγους μετά τις 15:00 τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης

Χωρίς δερματολόγους μετά τις 15:00 τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης Κύριο

Αρ. πρωτ.:

Θεσσαλονίκη, 16 Μαΐου 2016

Προς Υπουργό Υγείας

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Χωρίς δερματολόγους μετά τις 15:00 τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης»

Χωρίς τη δυνατότητα να απευθυνθούν σε εξειδικευμένο γιατρό δερματολόγο σε δημόσιο νοσοκομείο μετά τις τρεις το μεσημέρι, βρίσκονται οι πολίτες της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδας.
Πιο συγκεκριμένα, η κατάργηση των εφημεριών στις υπάρχουσες δερματολογικές κλινικές των δημοσίων νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης υποχρεώνει τους ασθενείς να απευθύνονται για περιπτώσεις επειγόντων δερματολογικών περιστατικών μετά τις 15:00 είτε σε παθολογικές κλινικές είτε σε ιδιωτικές κλινικές και ιατρεία.
Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης συγχωνεύθηκε διοικητικά με το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, διατηρεί ωστόσο σε πλήρη λειτουργία τα εξωτερικά ιατρεία και εργαστήρια (μυκητολογικό, ιστοπαθολογικό, δερματοσκόπησης κτλ).
Ωστόσο, οι κλίνες νοσηλείας μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, με αποτέλεσμα το πρόσφατα ανακαινισθέν κτήριο της Βίλλας Χατζηλαζάρου που έχει δωρισθεί στο δημόσιο να παραμένει κενό και ανεκμετάλλευτο.
Σε μια περίοδο, ωστόσο, που οι πολίτες πλήττονται πολυπλεύρως από την οικονομική κρίση, η διασφάλιση και το δικαίωμα στην παροχή υγειονομικής φροντίδας όλων των ειδικοτήτων αποτελεί πανάκεια.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να διασφαλίσει την πρόσβαση των ασθενών σε δερματολογικές κλινικές δημοσίων νοσοκομείων στη Θεσσαλονίκη μετά τις 15:00;

-Προβλέπεται το αρμόδιο Υπουργείο να εξετάσει το ενδεχόμενο της επαναλειτουργίας της διευρυμένης λειτουργίας (8 πμ – 8 μμ) του Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, ώστε να εξυπηρετούνται οι πολίτες;