Προσλήψεις χωρίς γνώση αγγλικών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Προσλήψεις χωρίς γνώση αγγλικών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους Κύριο

Αρ. πρωτ.:

Θεσσαλονίκη, 22 Απριλίου 2016

Προς:
-Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Προσλήψεις χωρίς γνώση αγγλικών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους»

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ φαίνεται πως υλοποιεί ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα υποβάθμισης όλων των θεσμών της χώρας μας, σε μια οπισθοδρομική πορεία που μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω.
Η αβελτηρία της Κυβέρνησης αποτυπώνεται στην πολιτική γραμμή που χαράζει αυτή τη φορά στον χώρο πολιτισμού. Αφού πρώτα κατήργησε όλους τους θεσμούς της αριστείας στην παιδεία, προσέλαβε ως συμβούλους στο Μαξίμου και στα υπουργεία ανθρώπους χωρίς κανένα τυπικό προσόν, παρά μόνο την κομματική τους ταυτότητα, τώρα βάζει στο στόχαστρό τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους.
Το Υπουργείο προχωρά σε μια πρωτοφανή απόφαση, καθώς στην προκήρυξη 728 θέσεων εκτάκτων αρχαιοφυλάκων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους μέσω ΟΑΕΔ, δεν αναφέρεται η γνώση ξένης γλώσσας, η οποία έως τώρα αποτελούσε όχι μόνο τυπικό αλλά και ουσιαστικό προσόν, όπως και η προτεραιότητα των αποφοίτων της ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων».
Σύμφωνα μάλιστα με καταγγελία της Πανελλήνιας Ένωσης Φύλαξης Αρχαιοτήτων η εν λόγω προκήρυξη παραβαίνει ακόμα και τον Οργανισμό του ΥΠ.ΠΟ.Α., σύμφωνα με τον οποίο δεν προβλέπονται θέσεις βοηθητικού προσωπικού φύλαξης, ενώ καταργούνται τα τυπικά προσόντα πρόσληψης του κλάδου.
Με την πολιτική αυτή καταλύεται κάθε προσπάθεια αναβάθμισης του κλάδου και των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες και ξένους τουρίστες στους χώρους πολιτισμού της χώρας μας, που αποτελούν ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά που διαθέτουμε για την προβολή της χώρας μας και την προώθηση του τουρισμού.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Προβλέπεται το αρμόδιο Υπουργείο να αποσύρει άμεσα την εν λόγω προκήρυξη και να αποκαταστήσει το προσοντολόγιο και τους τίτλους ειδικότητας του κλάδου;