Κινδυνεύουν με εξαφάνιση τα μύδια του Θερμαϊκού

Κινδυνεύουν με εξαφάνιση τα μύδια του Θερμαϊκού Κύριο

Αρ. πρωτ.: 5073

Θεσσαλονίκη, 22 Απριλίου 2016

Προς:
-Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Κινδυνεύουν με εξαφάνιση τα μύδια του Θερμαϊκού»

Στην δυτική πλευρά του Θερμαϊκού Κόλπου στις περιοχές των Κυμίνων, των Μαλγάρων και της Χαλάστρας παράγεται το 80% της εγχώριας παραγωγής μυδοκαλλιέργειας. Ωστόσο, η βιωσιμότητα της μυδοκαλλιέργειας βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, καθώς οι συνθήκες στην περιοχή ευνοούν παράλληλα και την ανάπτυξη του πληθυσμού του μπλε καβουριού. Πρόκειται για ένα ξενικό είδος που επιτίθεται στους γόνους των μυδιών στην περιοχή.
Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο κατά τους μήνες Ιούλιο έως Οκτώβριο, όταν και οι 59 μονάδες μυδοκαλλιέργειας, που αναπτύσσονται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Ημαθίας και είναι σε μικρή απόσταση από την ακτή, δεν μπορούν να καλλιεργήσουν, γιατί τα μπλε καβούρια τρώνε τους γόνους και καταστρέφουν τα δίχτυα των ψαράδων, με αποτέλεσμα η μείωση στην παραγωγή μυδιών να φθάνει ακόμα και το 30%.
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει και ο Σύλλογος Αλιευτών-Οστρακοκαλλιεργητών Κυμίνων επισημαίνοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 200 και πλέον μυδοκαλλιεργητές της περιοχής, όπου παρατηρούνται φαινόμενα ακόμα και ολικής καταστροφής του γόνου των μυδιών κατά το αρχικό στάδιο παραγωγής, με αποτέλεσμα να μην αποδίδει η παραγωγή των μονάδων που βρίσκονται στα ρηχά.
Ήδη από το 2000 βρίσκεται σε αναμονή η εφαρμογή της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των μυδιών, αλλά και η αντιμετώπιση των προβλημάτων λόγω του μπλε καβουριού.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να προστατευθεί η μυδοκαλλιέργεια στη δυτική πλευρά του Θερμαϊκού Κόλπου, όπου παράγεται το 80% του εγχώριου προϊόντος;

-Τι μέτρα προβλέπεται να λάβει το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να οι μυδοκαλλιέργειες και η αλίευση του μπλε καβουριού να αναπτύσσονται παράλληλα και ομαλά στην περιοχή χωρίς προβλήματα;

-Προβλέπεται να εξετάσει το αρμόδιο Υπουργείο την μετεγκατάσταση των 59 μονάδων μυδοκαλλιεργητών, που βρίσκονται σε ρηχά νερά, σε μεγαλύτερα βάθη στη θάλασσα και εάν ναι ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του μέτρου;

-Τι προβλέπεται να ισχύσει αναφορικά με την εφαρμογή της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών;