Προβλήματα και δυσλειτουργίες στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Προβλήματα και δυσλειτουργίες στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης Κύριο

Αρ. πρωτ.: 4878

Θεσσαλονίκη, 18 Απριλίου 2016

Προς Υπουργό:
- Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Προβλήματα και δυσλειτουργίες στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης»

Σημαντικά προβλήματα και μεγάλες ζημίες για το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχουν προκαλέσει οι συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των εργαζομένων, με αποτέλεσμα οι συνέπειες στη λειτουργία του λιμανιού να είναι ανεπανόρθωτες. Η ζημία που έχει υποστεί ο ΟΛΘ είναι μεγάλη, καθώς ήδη αλλάζουν προορισμό τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ενώ μεγάλες είναι οι απώλειες και στο γενικό φορτίο. Οι ναυτικοί πράκτορες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς πλοία μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών ακυρώνουν τα δρομολόγιά τους, με αποτέλεσμα οι παραδόσεις φορτίων να εμφανίζουν μεγάλες καθυστερήσεις.
Σε αυτά έρχονται να προστεθούν οι απώλειες στο εξαγωγικό κομμάτι με το πλήγμα στις εξαγωγές να είναι βαρύ. Οι συνέπειες αυτής της κατάστασης είναι αρνητικές τόσο για την τοπική μας οικονομία και τον εμπορικό κόσμο της Θεσσαλονίκης όσο και για την εθνική μας οικονομία. Οφείλει άμεσα η Κυβέρνηση να επιληφθεί του ζητήματος, καθώς το λιμάνι οδηγείται σε πλήρη απαξίωση και εγκατάλειψη και η πορεία του θα είναι μη αναστρέψιμη εάν δεν ληφθούν όλες εκείνες οι πρωτοβουλίες για την επίλυση των προβλημάτων που το ταλαιπωρούν.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να αναστραφεί το αρνητικό κλίμα, που επικρατεί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης εξαιτίας των κινητοποιήσεων των εργαζομένων, οι οποίες έχουν προκαλέσει μεγάλη ζημία στη λειτουργία του λιμανιού;

-Ο-